ЄРЕСЬ ЖИДІВСТВУЮЧИХ І МОСКОВСЬКА ВЕЛИКОКНЯЗІВСЬКА ВЛАДА НА МЕЖІ XⅤ–XⅤI СТОЛІТЬ: ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: доктрина, духовенство, єресь, жидівствуючі, ідеологія, світогляд, церковні собори

Анотація

У статті проаналізовано основні елементи віровчень жидівствуючих, виявлено їхні особливості на основі детального аналізу доступних джерел. Наголошено на тому, що даний єретичний рух охопив в основному Новгород і Москву. Але навіть у межах найбільших міст північно-східних руських земель він не став досить масовим для того, щоби відіграти значну роль у політичній боротьбі на завершальному етапі формування Московської держави. Попри це, в умовах загострення політичної боротьби та протистояння держави та церкви світська влада контактувала із представниками руху жидівствуючих, і вони були втягнуті у придворну боротьбу. Наголошено, що до кола єретиків входила навіть невістка великого князя Олена Волошанка, вдова старшого сина Івана III Івана Івановича, що був співправителем свого батька і мав титул великого князя. Після його смерті законним наступником мав бути син Дмитро, суперником якого став інший син Івана III – Василь. Оскільки обидва кандидати були ще юними, значну роль у боротьбі за престол відігравали їхні прихильники та матері – Олена Стефанівна та Софія Палеолог. Це династичне змагання набуло ще й ідеологічного змісту, адже Олена була єретичкою, а Софія та її оточення – тісно пов’язані із противниками жидівствуючих. Звернено увагу на те, що в Новгороді жидівство було міською єрессю, схожою на ті, що існували в Західній Європі, і одним з основних його догматів було прагнення до «дешевої церкви». Як типова міська єресь, новгородські жидівствуючі стали своєрідним опозиційним центром тогочасного феодального суспільства. З усіх відомих членів цього гуртка найбільше представників було зі стану духівництва. Московська ж єресь, виходячи зі свого соціального складу, мала світський характер. Загалом, жидівствуючі були найбільшим єретичним рухом у Північно-Східній Русі за своїм масштабом, значенням, впливом на свідомість людей і на державно-церковне життя. Однак, на відміну від Західної Європи, яка пережила епоху Реформації, єретичний рух жидівствуючих залишився справою невеликих груп прихильників, після їх розгрому занепав.

Посилання

1. Алексеев А. жидовствующих в России в 1470–1510-х годах: в поисках европейских аналогий. URL: http://www.spbiiran.nw.ru/wp-content/uploads/2019/02/tazenko_03_print_5.pdf (дата звернення: 25.02.2023).
2. Алексеев А. Религиозные движения на Руси последней трети XIV – начала XVI в.: стригольники и жидовствующие. Москва : Индрик, 2012. 560 с.
3. Буланин Д. Сочинения Федора Ивановича Карпова. URL: http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5110 (дата звернення: 26.02.2023).
4. Грамоты великого князя Ивана III и митрополита Геронтия архиепископу Геннадию Новгородскому. 1488 г., февраль. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/433580/ (дата звернення: 27.02.2023).
5. Казакова Н., Лурье Я. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI века. Москва ; Ленинград : Издательство Академии наук СССР, 1955. 573 с.
6. Лурье Я. Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV – начала XVI века. Москва ; Ленинград : АН СССР, 1960. 528 с.
7. Печников М. Был ли «жидовин еретик» в свите кн. Михаила Олельковича в Новгороде в 1470–1471 гг.? С. 348. URL:
http://inslav.ru/sites/default/files/2018_vertograd_pechnikov.pdf (дата звернення: 28.02.2023).
8. Полное собрание русских летописей. Т. 25. URL: https://colovrat.at.ua/bibliotheca/psrl25.html (дата звернення: 26.02.2023).
9. Полное собрание русских летописей. Т. 3 : Новгородские летописи. Санкт-Петербург, 1841. URL: http://psrl.csu.ru/toms/Tom_03.shtml (дата звернення: 25.02.2023).
10. Полное собрание русских летописей. Т. 6. Вып. 2. Софийская вторая летопись. URL: https://avidreaders.ru/read-book/polnoe-sobranie-russkih-letopisey-tom-6.html (дата звернення: 28.02.2023).
11. Полное собрание русских летописей. Т. 6 : Софийские летописи. С. 49–50, 244. URL: https://www.prlib.ru/item/437918 (дата звернення: 25.02.2023).
12. Послание архиепископа Геннадия Новгородского епископу Нифонту Суздальскому. 1488 г., январь. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/433577/ (дата звернення: 20.02.2023).
13. Послание архиепископа Геннадия Новгородского епископу Прохору Сарскому. 1487 г. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/433574/ (дата звернення: 25.02.2023).
14. Послание архиепископа Геннадия Новгородского митрополиту Зосиме. 1490 г., октябрь. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/433589/ (дата звернення: 25.02.2023).
15. Послание игумена Иосифа Волоцкого епископу Нифонту Суздальскому. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/433607/ (дата звернення: 20.02.2023).
16. Послание о соблюдении соборного приговора 1504 г. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/433625/ (дата звернення: 28.02.2023).
17. Преподобный Иосиф Волоцкий. Просветитель. Москва : Институт русской цивилизации, 2011. 432 с. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Iosif_Volotskij/prosvetitel/ (дата звернення: 28.02.2023).
18. Преподобный Максим Грек. Послание к господину Феодору Ивановичу Карпову. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Maksim_Grek/poslanie-k-gospodinu-feodoru-ivanovichu-karpovu/ (дата звернення: 26.02.2023).
19. Слово о «благопремудростных коварствах». 1504–1505 гг. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/433622/ (дата звернення: 25.02.2023).
20. Смирнов В. Государевы вольнодумцы. Загадка Русского Средневековья. URL: https://coollib.com/b/252858-viktorgrigorevich-smirnov-gosudarevyi-volnodumtsyi-zagadka-russkogo-srednevekovya/read (дата звернення: 27.02.2023).
21. Соборный приговор и поучение против еретиков. 1490 г., октябрь. URL: https://www.sedmitza.ru/lib/text/433595/(дата звернення: 27.02.2023).
22. Соляниченко А. Ересь «жидовствующих» и великокняжеская власть. Гуманитарные научные исследования. 2013. № 5. URL: http://human.snauka.ru/2013/05/3040 (дата звернення: 26.02.2023).
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Ткачук, А. (2023). ЄРЕСЬ ЖИДІВСТВУЮЧИХ І МОСКОВСЬКА ВЕЛИКОКНЯЗІВСЬКА ВЛАДА НА МЕЖІ XⅤ–XⅤI СТОЛІТЬ: ПОЛІТИКО-ІДЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ. Літопис Волині, (28), 245-250. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.35
Розділ
Всесвітня історія