ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯПОНІЇ В ЕПОХУ СЬОҐУНАТУ ТОКУҐАВА

Ключові слова: Японія, сьоґунат Токуґава, епоха Едо, соціальні трансформації, сьоґун, конфуціанство, синтоїзм, соціальна ієрархія, політична система

Анотація

У період із 1603 по 1868 рік Японія перебувала під владою династії сьоґунів Токуґава, які не лише зуміли об’єднати роздроблену країну в єдиний політичний моноліт, але й здійснили низку політичних і соціальних перетворень у країні. У досліджуваний період відбулося «закриття» Японії, що убезпечило її від проникнення колонізаторів і позбавило зовнішніх культурних впливів, завдяки чому японська культура формувалася та розвивалася відокремлено, набуваючи специфічних особливостей і унікальних рис. У представленій статті здійснено аналіз управлінської діяльності сьоґунату Токуґава. Виокремлено два аспекти в діяльності сьоґунів, а саме в контексті служіння нації, серед яких: зменшення ролі імператора в політично-суспільному житті та відхід від традиційного для Японії синтоїзму та нової релігії християнства та перехід японського суспільства до конфуціанства, яке, з одного боку, вплинуло на менталітет японців і підхід до життя, а з іншого – не містило традицій обожнювання імператора, як це було в синтоїзмі, і цим самим утверджувало владу сьоґунів. Авторками статті наголошено на чіткій соціальній ієрархії, що була запроваджена під час правління сьоґунату Токуґава, і проаналізовано її особливості й еволюцію. Саме соціальні та політичні трансформації, що мали місце в японському суспільстві в період правління сьоґунату, стали основою для подальшого розвитку Японії, відчутно вплинули на його культуру та ментальність нації.

Посилання

1. Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. URL: https://coollib.com/b/459283-nelli-fyodorovna-leschenko-yaponiya-vepohu-tokugava/read#r4 (дата звернення: 16.01.2023).
2. Рой Є. Світоглядні аспекти формування культурно-естетичних універсалій в сучасній Японії. Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10 листопада 2021 р. С. 4–9.
3. Скворцова Е.Л. Специфика дальневосточной эстетики в воззрениях японского философа Имамити Томонобу. Восток. 2012. № 5. С. 61–73.
4. Скворцова Е.Л. Японская художественная традиция и романтизм (в свете проблемы взаимодействия «разума тела» на Востоке и дискурсивного знания Запада). Восток. 2011. № 3. С. 5–17.
5. Benedict R. The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture. Boston, MA : Houghton Mifflin, 1946. 360 p.
6. Eman M. Elshaikh. The Tokugawa Shogunate. Khan Academy. URL: https://www.khanacademy.org/humanities/whp-1750/xcabef9ed3fc7da7b:unit-1-the-world-in-1750/xcabef9ed3fc7da7b:1-3-expanding-to-a-global-scale/a/read-tokugawa-shogunate-beta (дата звернення: 16.01.2023).
7. Nukariya K. The Religion of the Samurai: A Study of Zen Philosophy and Discipline in China And Japan. London : Luzac, 1913. 245 р.
8. Tokugawa period. Britannica. URL: https://www.britannica.com/event/Tokugawa-period (дата звернення: 16.01.2023).
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Стрільчук, Л., & Шеремета, А. (2023). ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯПОНІЇ В ЕПОХУ СЬОҐУНАТУ ТОКУҐАВА. Літопис Волині, (28), 240-244. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.34
Розділ
Всесвітня історія