ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНИХ ГІБРИДНИХ ВОЄН (НА ПРИКЛАДІ ГРУЗІЇ ТА УКРАЇНИ)

Ключові слова: гібридна агресія, інформаційна війна, інформаційні атаки, сучасна політика, інформаційно-психологічна операція, Україна, Грузія

Анотація

У статті аналізуються Україна та Грузія – суверенні держави, які на початку ХХІ століття зазнали гібридної та прямої військової агресії з боку Російської Федерації. Упродовж декількох десятиліть після проголошення незалежності досліджувані у статті країни не виробили імунітету до гібридних інформаційних загроз із боку сильнішого у військово-політичному плані та значно більшого ресурсно сусіда, Російської Федерації. Малозатратна та надзвичайно ефективна, а головне, практично, безвідмовна інформаційна зброя має значно ширший спектр застосування, аніж будь-яка інша зброя. Під час інфомаційних атак об’єктом стають свідомість і воля суспільства, що піддається агресії. Експерти називають гібридну війну таким типом воєнного конфлікту, який усе частіше буде застосовуватися у ХХІ столітті, і різновидів і прикладів гібридних загроз нині можемо перелічити цілу низку, інформаційні ж атаки є одним із найпоширеніших їхніх проявів. У гібридній інформаційній війні, що велася з боку Російської Федерації на Грузію й Україну, є чимало спільного, як, власне, і причина: обраний аналізованими у статті країнами європейський вектор економічного та політичного розвитку, що йшов успереч російському імперському баченню. Саме цей вибір послугував головною причиною гібридної агресії. Схожими були й методи інформаційної війни. Авторка вважає, що російсько-грузинський воєнний кофлікт 2008 року став репетицією вторгнення російських військ в Україну.

Посилання

1. Війна «гібридна». Політологічний енциклопедичний словник. Харків : Право, 2015. 816 с.
2. Магда Є. Гібридна агресія Росії: уроки для Європи. Київ : КАЛАМАР, 2017. 268 с.
3. Магда Є. Гібридна війна: вижити і перемогти. URL: http://docs.google.com/viewerng/viewer?url
4. Попович К. Гібридна війна як сучасний спосіб велення війни: історичний та сучасний виміри. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Історія». 2016. Вип. 2 (35). С. 75–79.
5. Путін веде в Україні гібридну війну. URL: http://www.radiosvoboda.org/a/25363591.html
6. Сороківська-Обіход А. Інформаційна складова підготовки російського вторгнення до Грузії у 2008 р. Воєнно-історичний вісник. 2019. № 4 (34). С. 68–80.
7. Сороківська-Обіход А. Історія висвітлення російсько-грузинської війни 2008 р. російськими друкованими виданнями. Військово-історичний мередіан. 2020. № 1 (27). С. 27–39.
8. Шевцова Л. Без України Росія – «недоімперія», а то й не імперія зовсім. URL: http://ukrainian.voanews.com/content/shevtsova-russia-ukraine/293947/html
9. 13 років тому Лєх Качинський у Тбілісі закликав протистояти агресії РФ. URL: https://www.polskieradio.pl/398/7856/artykul/2788180,13
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Стрільчук, Л. (2023). ІНФОРМАЦІЙНА ВІЙНА ЯК СКЛАДОВА СУЧАСНИХ ГІБРИДНИХ ВОЄН (НА ПРИКЛАДІ ГРУЗІЇ ТА УКРАЇНИ). Літопис Волині, (28), 235-239. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.33
Розділ
Всесвітня історія