БОГДАН ГАВРИЛИШИН У ТАБОРАХ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У НІМЕЧЧИНІ (1945–1947)

Ключові слова: Богдан Гаврилишин, Німеччина, Баварія, табори Ді-Пі, Пласт, скаути, курінь «Лісові Чорти», гімназія

Анотація

У цій статті висвітлюється частина життя українського вченого та відомого мецената Богдана Дмитровича Гаврилишина (1926–2016), що пов’язана із перебуванням у таборах Ді-Пі на території Німеччини після завершення Другої світової війни. Подано аналіз наукових праць, присвячених дослідженню теми українських переміщених осіб у повоєнній Європі. Виділяються і описуються характерні особливості їхнього повсякденного життя в таборах, облаштування побуту, налагодження освіти для дітей та молоді, культурного, релігійного життя, медичного обслуговування тощо. На основі вивчення мемуарів, інтерв’ю та збережених архівних джерел встановлено ключові моменти життя Богдана Гаврилишина в досліджуваний період. Автор прагне простежити ті важливі фактори, що вплинули на формування його особистості, світогляду та подальше життя. Значна увага приділяється загальній картині подій, чисельності і поширеності таборів, умовам життя в них, здобуття освіти, можливим варіантам подальшої долі молодої людини після залишення табору та ін. Розглядаються і негативні явища, пов’язані з табірним життям, зокрема, ризик репатріації до Радянського Союзу, політична боротьба всередині табору, погане харчування, недостатні умови для навчання, брак коштів тощо. Серед моментів, що давали певні позитивні можливості для молоді, відзначається великий відсоток української інтелігенції, що мала бажання і готовність відкривати школи і таким чином завершити середню освіту, що дало б можливість їм вступати до вишів у різних куточках світу. Цією можливістю скористався і Богдан Гаврилишин, вступивши згодом до університету Торонто в Канаді. Під час перебування в таборах, будучи пластуном, він вступив у курінь «Лісові Чорти», з яким підтримував контакт протягом усього свого подальшого життя. У більш зрілому віці, вже перебуваючи на пенсії, він присвячує себе Україні, зокрема став головою Крайової пластової ради (2006–2008 рр.) та заснував Фонд розвитку Пласту у 2008 р.

Посилання

1. Архів Пластового музею у Клівленді. Ф. МА-11 УСП, папка «3 к УСП Лісові Чорти».
2. Богдан Гаврилишин – Іван Дзюба. Діалог. Київ : Вид. Укр. Всесвіт. Координац. Ради та Респ. асоц. Українознавців, 1995. 159 с. (Додаток до журналу «Сучасність» 1995. Січень, ч. 1).
3. Віднянський С. Гаврилишин Богдан Дмитрович. Україна в міжнародних відносинах : енциклопедичний словник-довідник. Випуск 5. Біографічна частина: А–М / відп. ред. М. Варварцев. Київ : Інститут історії України НАН України. 2014. С. 88–89.
4. Гаврилишин Б. Залишаюсь українцем: спогади. Київ : Університетське видавництво «Пульсари», 2011. 288 с.
5. Гаврилишин П. Богдан Гаврилишин і Пласт. Літопис Волині. 2022. Вип. 27. С. 37–43.
6. Кокош А. Проблеми таборів ДіПі у повоєнній Баварії. Multidimensionality of Ukrainian-Polish cooperation: genesis, particularities and prospects : scientific monograph / science eds. T. Astramovich-Leik, Ya. Turchyn, O. Horbach. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2022. С. 213–226.
7. Кубійович В. З демографічних проблем української еміграції. Сьогочасне й минуле. Ч. 1–2. Мюнхен; Нью-Йорк, 1949. С. 14–26.
8. Кузеля З. В далеку дорогу. Сьогочасне й минуле. Ч. 1–2. Мюнхен; Нью-Йорк, 1949. С. 3–8.
9. Лісові Чорти: їх життя і буття. Книга друга. 1945–2007. Ювілейний історично-мемуарний збірник у їх вісімдесятип’ятиліття. Львів; Нью-Йорк, 2010. 364 с.
10. Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні. Т. І (роки 1945–1951). Мюнхен : акад. вид-во д-ра Петра Белея, 1985. 419 с.
11. Маруняк В. Табори Д. П. Енциклопедія українознавства. Словникова частина (ЕУ–II). Париж; Нью-Йорк, 1976. Т. 8. С. 3120.
12. Мудрий В. Нова українська еміграція та організація таборового життя. Сьогочасне й минуле. Ч. 1–2. Мюнхен; Нью-Йорк, 1949. С. 9–13.
13. Подобєд О.А. Культурне життя та повсякдення переміщених осіб і біженців з України у Західній Німеччині (друга половина 1940-х рр.) : дис. ... докт. іст. наук : 07.00.01. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. Черкаси, 2018. 549 с.
14. Рудик С.Я. Переселення українських біженців і переміщених осіб до США та Канади після Другої світової війни: причини, особливості, наслідки (1945–1953 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук : спец. 07.00.02. «Всесвітня історія». Київ, 2003. 20 с.
15. Cтрільчук Л. Просвітницька діяльність української інтелігенції в таборах для переміщених осіб у західних окупаційних зонах (1944–1951 рр. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Історичні науки». Луцьк, 2016. Вип. 3 (328). С. 69–74.
16. Стрільчук Л.В. Українські політичні біженці та переміщені особи після Другої світової війни : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02. Волинський державний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 1999. 210 с.
17. Український табір ДП в Авгсбурзі. Спомини. Документи. Світлини. / упор. В. Сергійчук. Вишгород : ПП Сергійчук М.І., 2020. 402 с.
18. Шаповал Ю. ДІ-ПІ Енциклопедія сучасної України : у 30 т. / ред. кол.: І.М. Дзюба та ін. ; НАН України, НТШ. Київ, 2007. Т. 7 : Ґ–Ді. С. 693–694.
19. Юрій Л. «Родіна» і «скринінг» – Дамоклів меч таборів. Сьогочасне й минуле. Ч. 1–2. Мюнхен; Нью-Йорк, 1949. С. 54–68.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Гаврилишин, П. (2023). БОГДАН ГАВРИЛИШИН У ТАБОРАХ ДЛЯ ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У НІМЕЧЧИНІ (1945–1947). Літопис Волині, (28), 190-196. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.26
Розділ
Всесвітня історія