МИКИТА ХРУЩОВ ПРО ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ В КОЛІ ВИЩИХ КЕРІВНИКІВ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ 30-Х РОКІВ ХХ СТ.

Ключові слова: Хрущов, Сталін, Каганович, особисті відносини, НКВД, спілкування

Анотація

На основі мемуарів М. Хрущова, який наприкінці 1930-х років очолював Україну, висвітлені особисті стосунки в колі вищого керівництва республіки. Автор з самого початку зазначив, що в двадцяті роки Й. Сталін саркастично характеризував особисті відносини на самій верхівці української влади. У зв’язку з цим у статті наголошено, що і в Москві були неприязні особисті стосунки між вищими керівниками. Показано, що М. Хрущов перед тим, як приступити до роботи очільника України, підбирав кадри до свого апарату управління. При цьому він звертав особливу увагу на характер людини, що кінець кінцем визначало її особисті стосунки з оточенням. Йшов 1938 рік. У розпалі були масові політичні репресії, які під керівництвом Сталіна проводив НКВД. Хрущов потрапив в Україні в дуже непросту ситуацію, пов’язану з тим, що керівник українського НКВД А. Успенський фактично міг ігнорувати його вказівки. Це відразу створило неприязні особисті стосунки між ними. Хрущов, як він пише, намагався захистити українських інтелігентів і йшов на конфлікт з очільником НКВД. Він же визнає, що в багатьох випадках був безсилий зупинити свавілля чекістів, однак, коли до справи втручався Й. Сталін, то НКВД його волю виконувало беззастережно. Для Хрущова ж місцеве НКВД влаштовувало «спектаклі» з метою довести, що звинувачення проти громадян є цілком законними. У керівних колах України панував страх, підозріливість, що породжувало відповідні особисті стосунки. Хрущов зокрема підкреслив, що будь-яка підозра в нелояльності до так званої «генеральної лінії партії» ставила людину в коло потенційних ворогів народу. Особисті відносини з такою особою, не дивлячись на її попередні заслуги, були неприязними або ж просто обривалися. Автор зазначає, що недовіра один до одного, підозріливість у вищому керівництві, яка сформувалася саме в тридцяті роки, перейшла і в наступні десятиліття більшовицького правління.

Посилання

1. Відносини держави, суспільства і особи під час створення радянського ладу в Україні (1917–1938), 2013 / С.В. Кульчицький, В.Ю. Васильєв, Г.Г. Єфіменко та ін. (Відп. ред. В.А. Смолій). Київ : Інститут історії України. URL: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe (дата звернення: 11.10.2019).
2. Гогохія Н.Т. «Соціально чужі елементи» в українському суспільстві 1929–1939 рр. та засоби їх адаптації до механізмів соціальної інженерії тоталітаризму. Наукові записки НаУКМА. Історичні науки. 2019. Т. 2. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/5104 (дата звернення: 11.01.21).
3. Горбачев М. Жизнь и реформы. Книга 1. URL: https://royallib.com/book/gorbachev_mihail/gizn_i_reformi.html (дата звернення: 08.02.21).
4. Джилас М. Лицо тоталитаризма. Москва : Новости, 1992. 544 с.
5. Каганович Л. Памятные записки. Москва : Вагриус, 2003. 671 с.
6. Сидоренко С. Українська людина в умовах тоталітарної системи 30-х рр. ХХ ст. Гуманітарні виміри трансформації вищої медичної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 17-18 травня 2018 р. URL: https://www.researchgate.net/publication/327720471_Ukrainska_ludina_v_umovah_totalitarnoi_sistemi_30-h_rr_HH_st (дата звернення: 12.02.23).
7. Христова Ю.В., Рец В.В Механізм здійснення масових репресій в УРСР у період «Великого терору» 1937–1938 рр. у контексті «куркульської операції» Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 2019. Том 30(69) № 4. URL: http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/4_2019.pdf (дата звернення: 23.01.21).
8. Хрущев Н. Воспоминания. Время. Люди. Власть. Книга 1. URL: https://royallib.com/book/hrushchev_nikita/vospominaniya_vremya_lyudi_vlast_kniga_1.html (дата звернення: 10.11.19).
9. Хрущев Н. Воспоминания. Время. Люди. Власть. Книга 2. URL: https://royallib.com/book/hrushchev_nikita/vospominaniya_vremya_lyudi_vlast_kniga_2.html (дата звернення: 10.11.19).
10. Чучалін Олександр. Монастирі Київської єпархії в умовах реалізації радянської моделі державно-церковних відносин (1920–1930-ті роки). Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. 2020. Чис. 22. DOI https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.05. URL: http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/169/122 (дата звернення: 10.02.23).
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Сергієнко, С. (2023). МИКИТА ХРУЩОВ ПРО ОСОБИСТІ ВІДНОСИНИ В КОЛІ ВИЩИХ КЕРІВНИКІВ УКРАЇНИ НАПРИКІНЦІ 30-Х РОКІВ ХХ СТ. Літопис Волині, (28), 159-166. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.22
Розділ
Історія України