ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЕВАКУАЦІЇ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В 1941 РОЦІ

Ключові слова: евакуація, промислові об’єкти, паніка, «випалена земля», репресії

Анотація

У статті на основі літератури, періодичних видань і архівних джерел досліджено особливості проведення евакуації 1941 року в Україні. Доведено, що під час організації евакуації не вдалося уникнути ані паніки, ані хаосу. Значна кількість партійних функціонерів, які мали б безпосередньо відповідати за здійснення евакуаційних заходів, ганебно втекли в тил, цілком проігнорували ці заходи. Окремо варто виділити визначальну особливість радянської евакуації: найважливішим пріоритетом її став не порятунок людей, а вивезення промислового обладнання, техніки, сировини, сільськогосподарської продукції тощо. Доля ж населення, яке кидали на поталу окупантам, залишалася максимально непевною та загрозливою. Трагедії поглиблювала застосована тактика «випаленої землі»: товари та продукти знищували, худобу гнали в евакуацію через засіяні поля, щоб знищити врожай. Дехто спробував щось врятувати або роздати людям. З такими «мародерами» каральні органи нещадно розправлялися. У дослідженні наголошено, що важлива та корисна (в умовах війни) боротьба з панікою та ворожою пропагандою у сталінському тоталітарному суспільстві неминуче набула спотворених форм. Надала привід розгорнути чергову кампанію «полювання на відьом». Країна захлинулася у хвилі доносів, таємних повідомлень, анонімок. Військові трибунали, не розбираючись в суті справ (не вистачало часу, не було бажання), тисячами ухвалювали безжальні вироки. Досить часто єдиною підставою для яких ставало усне повідомлення на щось ображеного сусіда або злопам’ятного заздрісника – колеги по роботі. Боротьба з панікою в умовах сталінської моделі тоталітарного суспільства масово збільшила кількість безневинно репресованих громадян, прямо зіграла на руку ворогу, радикально збільшила кількість антирадянських настроїв у суспільстві.

Посилання

1. Бівoр Е. Друга світова війна. КМ-Букс, 2022. 824 с.
2. Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни: Україна та українці у Другій світовій / В. В’ятрoвич та ін. ; за заг. ред. Я. Примаченкo. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. 352 с.
3. В’ятрoвич В. Війна і міф. Невідома Друга світова. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. 272 с.
4. Гейстінґс М. І рoзверзлoся пекло... Світ у війні 1939–1945. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. 752 с.
5. Гіроакі Куромія. Свобода і терор у Донбасі. Українсько-російське прикордоння, 1870–1990-ті рр. / пер. з англ. : Г. Кьорян, В. Агєєв ; передм. Г. Немирі. Київ : Основи, 2002. 510 с.
6. Гриневич В. Неприборкане різноголосся: Друга світова війна і суспільно-політичні настрої в Україні, 1939 – червень 1941 рр. Київ ; Дніпропетровськ : Ліра, 2012. 505 с.
7. Гриневич В. Поперед батька в пекло. Український тиждень. URL: https://tyzhden.ua/popered-batka-v-peklo/
8. Державний архів Одеської області. Ф. П-9. Оп. 3. Спр. 348. 110 арк.
9. Державний архів Одеської області. Ф. Р-1965. Оп. 4. Спр. 117. 186 арк.
10. Довженко О. Україна в огні: Кіноповість, щоденник / упоряд. і автор передм. О. Підсуха. Київ : Радянський письменник, 1990. 416 с.
11. Енциклопедія історії України / редкол. : В. Смолій (гол.) та ін. Київ : Наукова думка. Т. 3. 2005. 672 с.
12. Зефиров М., Дегтев Д. Все для фронта? Как на самом деле ковалась победа. Москва ; Владимир : АСТ ; ВКТ, 2009. 407 с.
13. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1941–1945 : в 6 т. Т. 2. Москва : Воен. издат. Мин. оборони СССР, 1961. 686 с.
14. Коваль М. Україна у Другій світовій і Великій Вітчизняній війнах (1939–1945 рр.). Київ : Вид. дім «Альтернативи», 1999. 336 с.
15. Косик В. Україна у Другій світовій війні у документах. Збірник німецьких архівних матеріалів (1941–1942). Т. 2 / упор. В. Косика. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; Львівський державний університет ім. І. Франка, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, 1998. 84 с.
16. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. Париж ; Нью-Йорк ; Львів : НТШ, 1993. 658 с.
17. Кучер В., Потильчак О. Україна 1941–1944: трагедія народу за фасадом Священної війни : монографія. Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. 357 с.
18. Левітас Ф. Друга світова війна: український вимір. Київ : Наш час, 2012. 272 с.
19. Литвин В. Україна у Другій світовій війні (1939–1945). Київ : Вид. дім «Лі-Терра», 2004. 464 с.
20. Литовченко O., Литовченко Т. Книга Спустошення. 1939–1945. Від війни до війни. Харків : Фоліо, 2018. 219 с.
21. Нікітенко К. 1941 – злочин і покарання: причини поразок Червоної армії. Історичне розслідування. Львів : Triada plius, 2014. 248 c.
22. Нікітенко К. Пішаки Сталіна: міфологеми радянської пропаганди і правда історії. Львів : Левада, 2017. 604 с.
23. Одесский Краснознаменный / А. Буяхчев и др. ; редкол. : А. Елагин и др. 2-е изд., испр. и доп. Кишенев : Картя Молдовеняскэ, 1985. 344 с.
24. От советского информбюро. Утреннее сообщение. Правда. 1941. 2 августа. С. 1.
25. Патриляк І., Боровик М. Україна в роки Другої світової війни: спроба нового концептуального погляду. Київ ; Ніжин : Вид. ПП Лисенко М., 2010. 590 с.
26. Політична історія України : у 6-ти т. Т. 4 : Україна у Другій світовій війні (1939–1945). Київ : Генеза, 2003. 584 с.
27. Різ Л. Друга світова війна за зачиненими дверима. Сталін, нацисти і Захід. Київ : Темпoра, 2010. 444 с.
28. Холодій М. Шляхи долі. Спогади ровісника епохи. Донецьк : Схід, 2007. 68 c.
29. Цвілюк C. Україна між Сталіним і Гітлером. Тоталітарні системи в українській історії у контексті Другої світової війни. 1939–1945. Одеса : Астропринт, 2012. 615 с.
30. «Шептун». Правда. 1941. 9 жовтня. С. 2.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Нікітенко, К. (2023). ДО ПИТАННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ЕВАКУАЦІЇ З ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В 1941 РОЦІ. Літопис Волині, (28), 147-153. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.20
Розділ
Історія України