ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯННЯ СТРАТЕГІЙ СУСІДНІХ КРАЇН

Ключові слова: Україна, Російська Федерація, Угорщина, Румунія, Словаччина Румунія, Молдова, Білорусь, зовнішньополітичний вплив, державотворення, євроінтеграція

Анотація

У статті проаналізовано вплив зовнішньополітичних чинників на державотворчі та євроінтеграційні процеси в Україні упродовж останніх тридцяти років. Насамперед мета статті полягає у тому, щоб з’ясувати вплив сусідніх з Україною країн на державотворчий та євроінтеграційний поступ України; з’ясувати, які з країн мали найбільший вплив на процес державотворення в Україні після 1991 р. в умовах демократизації; виявити, якими були їхні інтереси, стратегії та способи впливу на Україну, що призводили до поступальних чи гальмівних наслідків державного будівництва в Україні. Спираючись на широку джерельну базу з окресленої проблематики, вдалося з’ясувати, що найбільш гальмівним чинником, який перешкоджав державному будівництву України, була Російська Федерація, яка використовувала проти України політичні, економічні, фінансові, гуманітарні, релігійні, інформаційно-психологічні, дипломатичні й врешті силові важелі тиску. Також упродовж тривалого часу досить напруженими були відносини з Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою, що негативно впливало на процес державного будівництва. Зокрема, впадає в око те, що їхні стратегії деякий час перегукувалися з російською. Йдеться про прикордонні суперечки, інформаційні маніпуляції довкола місць проживання національних меншин, мовного питання тощо. Попри те, що з більшістю країн Україна нині має партнерські відносини, лишається низка чинників, яка перешкоджає зміцненню взаємовідносин зокрема з Угорщиною, яка прагне посилити свою присутність на території українського Закарпаття. Водночас Польща, яка має з Україною гостру дискусію щодо історичного минулого, доклала чи не найбільше зусиль для євроінтеграційного руху України. У той час, як Білорусь, яка до 2014 р. мала найменш конфліктні відносини з Україною, виступила на боці РФ, у результаті чого відносини між Києвом і Мінськом стали прохолоднішими.

Посилання

1. «Крим. Війна: передумови російської агресії». Директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України Володимир Горбулін презентував аналітичні матеріали. Рада національної безпеки і оборони України. 2016. URL: https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/2399.html?PRINT
2. Андрущенко Т. Зовнішні чинники президентської виборчої кампанії 2004 року. Політичний менеджмент, № 3, ІПіЕНД, 2005. С. 71–79.
3. Аппатов С., Макан І. Українсько-румунські відносини: історія та сучасність. Український історичний журнал. № 5. 1999 р. Київ : Наукова думка. С. 87–100.
4. Барановська Н.П. Формування загальносоюзного продовольчого фонду та його уроки для незалежної. Український історичний журнал. № 5. 1994. Київ : Наукова думка. С. 3–18.
5. Безега Т. Українсько-румунські територіальні суперечності: історичний аналіз та сучасний стан. Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Історія». Випуск. 29. 2012. С. 36–42.
6. Бенч О. Українсько-словацькі відносини: погляд з перспективи культури. Культурологічна думка. № 17. 2020. С. 75–81.
7. Бетлій О. Аудит зовнішньої політики: Україна-Молдова. Дискусійна записка. Інститут світової політики. Київ, 2016. 60 с.
8. Бетлій О., Прейгерман Є. Аудит зовнішньої політики: Україна-Білорусь. Дискусійна записка. Інститут світової політики. Київ, 2016. 55 с.
9. Виклики й інтеграційні перспективи України в контексті російської агресії в Криму та Донбасі: аналіз оцінок зарубіжних аналітиків і експертів. ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. Київ, 2017. 184 с.
10. Віднянський С. Українсько-словацькі відносини: здобутки і перспективи. Науковий вісник Дипломатичної академії України. Випуск 7. 2002. С. 221–228.
11. Віднянський С., Мартинов А. Зовнішня політика України: еволюція концептуальних засад та проблеми реалізації. Український історичний журнал, № 4. 2011. С. 55–76.
12. Воротнюк М. Аудит зовнішньої політики: Україна-Словаччина. Дискусійна записка. Інститут світової політики. Київ, 2016. 42 с.
13. Гай-Нижник П. Українсько-російські міждержавні взаємини 2010–2012 років під час першого етапу президенства В. Януковича. Гілея. Вип.1 35 (№ 8). 2018. C. 334–347.
14. Галичина в етнополітичному вимірі / авт. кол.: В.О. Котигоренко (керівник), В.А. Войналович, О.Я. Калакура та ін. Київ : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2017. 840 с.
15. Голод Ігор. СРСР № 2. Як Україну намагалися втягнути у новий Союз. Історична правда, 26 грудня 2011. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2011/12/26/66360/
16. Григорчак І. Чесько-словацька реакція на російську агресію в Україні. Український науковий журнал «Освіта регіону». № 1. 2017. URL: https://social-science.uu.edu.ua/article/1406
17. Дєнков Дмитро, Селик Віталій. Острів Зміїний: вибороли статус, втратили нафту? Економічна правда, 4 лютого 2009. URL: https://www.epravda.com.ua/publications/2009/02/4/180227/
18. Джулай Дмитро, Набока Марічка. Сепаратизм на Закарпатті. Міф чи реальність? Частина 2. «Велика Угорщина». Радіо Свобода, 5 вересня 2018. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/29471832.html.
19. Договір «Про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією» / Набрання чинності від 01.04.1999. Офіц. Сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_006 (01.12.2018).
20. Євроінтеграційні прагнення українців: від амбівалентності до увиразнення. Фонд «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва, 30 серпня 2022. URL: https://dif.org.ua/article/evrointegratsiyni-pragnennya-ukraintsiv-vidambivalentnosti-do-uviraznennya
21. Євроінтеграція України: вплив і протидія РФ. Національна безпека і оборона, №1-2, Центр Разумкова, 2020. С. 55–65.
22. Зарембо К. Аудит зовнішньої політики: Україна-Польща. Дискусійна записка. Інститут світової політики. Київ, 2016. 44 с.
23. Зілгалов Василь. Силові структури як опора авторитарного режиму Януковича. Радіо Свобода, 12 грудня 2013. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/25197821.html
24. Зовнішній фактор на президентських виборах-2004. Національна безпека і оборона. № 5(53). 2004. С. 2–32.
25. Зовнішня політика та політика безпеки після оновлення влади: послідовність, зміни, перспективи. Центр Разумкова. Київ, 2019. 46 с.
26. Зовнішня політика України – 2014: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / За ред. Г.М. Перепелиці, О.В. Потєхіна. Київ : ВД «Стилос», 2015. 326 с.
27. Іванов М. Динаміка українсько-словацьких міждержавних відносин на сучасному етапі. Strategic priorities, № 2(47). 2018. С. 39–46.
28. Коцур В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. XX ст. – початку XXI ст. : монографія. Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я. М., 2019. 593 с.
29. Коцур Л. Етнополітичні виклики в Україні наприкінці 1980-х у 1990-х рр.: хронологія подій. Society. Document. Communication (2020) Ed. 9/2. Special edition. 88–125.
30. Коцур Л.М. Формування негативного образу НАТО: радянська пропаганда та пострадянська риторика. Науковий журнал «Політикус», Вип. 2. 2020. С. 94–100.
31. Кралюк Петро. Євген Марчук (1941–2021). Шляхетна сила будівничого Української держави. Радіо Свобода, 06 серпня 2021. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/yevhen-marchuk/31396904.html
32. Кульчицький С. Утвердження незалежної України: перше десятиліття: Україна між Сходом і Заходом. Український історичний журнал, № 3. 2001. С. 3–68.
33. Лещенко Сергій. Уряд Сім’ї Януковича. Версія 1.0. Українська правда, 25 грудня 2012. URL: https://www.pravda.com.ua/articles/2012/12/25/6980434/
34. Литвин В.М. На політичній арені України (90-і рр.). Роздуми істориків (закінчення). Український історичний журнал. № 2-3. 1994. С. 28–51.
35. Литвин В.М. Самоствердження України: нелегкий поступ. Український історичний журнал. № 1. 2003. С. 3–22.
36. Матола Вікторія. За час президентства Януковича найчастіше в Україну приїжджали керівники Росії, Польщі, Молдови та Казахстану. Український тиждень, 16 червня 2013. URL: https://tyzhden.ua/za-chas-prezydentstvaianukovycha-najchastishe-v-ukrainu-pryizhdzhaly-kerivnyky-rosii-polshchi-moldovy-ta-kazakhstanu/
37. Мединський І., Капчос Б. Аудит зовнішньої політики: Україна-Угорщина. Дискусійна записка. Інститут світової політики. Київ, 2016. 42 с.
38. Никоноров Олександр. Історія розвитку сепаратизму в Донецькій області. Depo.ua, 31 жовтня 2015. URL: http://dn.depo.ua/ukr/donetsk/istoriya-rozvitku-separatizmu-v-donetskiy-oblasti-28102015090000
39. Портников Віталій. Кирилловская инаугурация. LB.ua, 25 лютого 2010. URL: https://lb.ua/news/2010/02/25/28717_kirillovskaya_inauguratsiya.html
40. Сепаратизм в українському середовищі прикордонних областей Карпат підтримується офіційно – конференція у Свиднику. Закарпаття онлайн, Свидник, 17-18 червня 2011 р. URL: https://zakarpattya.net.ua/Blogs/85014-Separatyzmv-ukrainskomu-seredovyshchi-prykordonnykh-oblastei-Karpat-pidtrymuietsia-ofitsiino-%E2%80%93-konferentsiia-u-Svydnyku
41. Солодкий С., Ракеру І. Аудит зовнішньої політики: Україна-Румунія. Дискусійна записка. Інститут світової політики. Київ. 2016. 44 с.
42. Солонина Євген. ОДКБ прийшла до України: очікувана, але непотрібна? Радіо Свобода, 26 квітня 2010. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/2025117.html
43. Тези до другої річниці російської агресії проти України. Український кризовий медіа-центр, 18.02.2016. URL: https://uacrisis.org/uk/40347-gorbulin-tezy
44. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. Верховна Рада України – офіційний сайт. Дата звернення 11.02.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012#Text
45. Угорщина блокує участь України в засіданнях НАТО – МЗС каже, що з 2017 року. Європейська правда, 29 листопада 2022. URL: https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/11/29/7151499/
46. Україна і НАТО в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ – початку ХХІ ст. : монографія / авт. колектив: Магомедов А.О., Коцур В.В., Коцур Л.М. Переяслав (Київська обл.) : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, Домбровська Я.М., 2022. 334 с.
47. Українці очима поляків: молодші православні брати. Аналітичний журнал: Alter Idea. Дата звернення 04.12.2018. URL: http://alter-idea.info/?p=36141 (04.12.2018).
48. Харківські угоди: зрада без строку давності. LB.ua, 30 липня 2022. URL: https://lb.ua/news/2022/07/30/524791_harkivski_ugodi_zrada_bez_stroku.html
49. Хахула Л. Державотворчі та національно-демократичні процеси в Україні 1991–2014 рр.: польський суспільно-політичний дискурс. Український історичний журнал, №1. 2015. С. 92–107.
50. Центральний державний архів вищих органів влади України в м. Києві (ЦДАВО), Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-108. Арк. 52–55.
51. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-119. Арк. 31–36, 82.
52. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-17. Арк 180–183.
53. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-18. Арк. 198–200.
54. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-35. Арк. 117–133.
55. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-54. Арк. 221 а.
56. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-73. 30–38.
57. Центральний державний архів громадських об’єднань України в м. Києві (ЦДАГО), Ф.1, Оп. 32, Спр. 2921. Арк. 30.
58. ЦДАГО, Ф.1, Оп. 32, Спр. 2921. Арк. 31–33.
59. ЦДАВО, Ф.5252, Оп-1, ОД.ЗБ-108. Арк. 43–51.
60. ЦДАГО, Ф.1, Оп. 32, Спр. 2770. Арк. 42–49.
61. Черчилль В. Залізна завіса. Невичерпність демократії. Київ : Український письменник, 1994. С. 98–104.
62. Шандор В. Підкарпатська Русь від виникнення ЧСР до радянської анексії (очима безпосереднього учасника подій) (М.І. Мушинка, Пряшів, Словаччина). Український історичний журнал, № 3. 2014. С. 205–212.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Коцур, Л. (2023). ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ НА ДЕРЖАВОТВОРЧІ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ: ПОРІВНЯННЯ СТРАТЕГІЙ СУСІДНІХ КРАЇН. Літопис Волині, (28), 114-121. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.15
Розділ
Історія України