ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЙНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНИХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ТА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (1941–1943 РР.)

Ключові слова: Польові комендатури, злочини, відповідальність, міська управа, акт, суд, покарання

Анотація

У статті йдеться про те, що разом з окупацією нацистські лідери зустрілися з необхідністю нормативно-правового врегулювання соціальних відносин у місцевому середовищі, зокрема й суто кримінальних. Ситуація зі зростанням злочинності на початковому етапі окупації була вирішена винятково силовими, репресивно-каральними засобами і, безперечно, що ні про які судові процеси при цьому не йшлося. Але згодом стало зрозуміло, що всі ці процеси потрібно регулювати не лише репресивно-каральними, а й легітимними цивілізованими методами, бо наряду з тяжкими злочинами у переважній більшості місцевими жителями вчились і дрібні правопорушеннями. Оскільки ці злочини не становили великої суспільної небезпеки, їх розгляд і делегувався місцевим кримінальним судам чи передавався уповноваженим структурам та посадовим особам органів місцевого управління. А їхню діяльність потрібно було регулювати нормативно-правовими актами, які необхідно було створювати. У статті зазначається, що питанням дослідження кримінального судочинства та нормативно-правової бази для провадження кримінального судочинства на окупованій території України займались деякі вітчизняні дослідники, такі як Гончаренко О., Іваненко А., Колісник Н. Але зазначені публікації територіально не обмежені виключно територією військової зони окупації, а й територію Райхскомісаріату «Україна», окрім того, за сферою дії, не лише кримінальну галузь права, а й цивільну. У висновках авторка зазначає, що на теренах відповідальності польових комендатур створювалися власні нормативно-правові акти, які врегульовували відповідні правовідносини в місцевому соціумі. До того ж, на відміну від Райхскомісаріату «Україна», німецькі управлінці делегували право ініціативи створення нормативної бази місцевій владі, звісно, ретельно перевіряючи та санкціонуючи її видання. Нормативна база у військовій зоні окупації, до якої входили в тому числі і території, які визначені географічними межами даного дослідження (Чернігівська і Сумська області), не мала сталого вигляду, постійно вдосконалювалася, через що правові санкції, закладені у неї, могли суттєво відрізнятися.

Посилання

1. Архів Служби безпеки України у Сумській обл. Фонд О. Справа 3895.
2. Архів Служби безпеки України у Чернігівській обл. Фонд ОФ. Справа 12961.
3. Гончаренко О. Кримінальне право як засіб регулювання поведінки місцевого населення Рейхскомісаріату «Україна»: огляд нормативної бази та судової практики (1941–1944 рр.). Наукові записки з української історії: Збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький, 2009. Вип. 23. С. 120–126.
4. Державний архів Сумської обл. Фонд Р-1841. Опис 4. Справа 353.
5. Державний архів Сумської обл. Фонд Р-1841. Опис 4. Справа 357.
6. Іваненко А. Кримінальний процес, як засіб дотримання місцевим населенням Райхскомісаріату «Україна» та військової зони окупації правомірної поведінки (1941–1944 рр.). Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. ст. / Відп. ред. О.Є. Лисенко. Київ : Інститут історії України НАН України, 2019. Вип. 22. С. 162–176.
7. Іваненко А. Німецьке кримінальне законодавство в окупованій Україні: характеристика нормативної бази. Історична памʼять. Науковий журнал. 2019. С. 69–80.
8. Колісник Н. Проблеми нормативно – правового забезпечення роботи місцевих судових установ на теренах Райхскомісаріату Україна (1941–1944 рр.). Гілея: науковий вісник. Київ, 2014. Вип. 91. С. 93–97.
Опубліковано
2023-06-08
Як цитувати
Іваненко, А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА НІМЕЦЬКОЮ ОКУПАЦІЙНОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ НА ТЕРЕНАХ СУЧАСНИХ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ТА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ (1941–1943 РР.). Літопис Волині, (28), 103-107. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2023.28.13
Розділ
Історія України