«АСКЛЕПІЙ: ЗБІРКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДЖЕРЕЛ» Е. ТА Л. ЕДЕЛЬШТЕЙНІВ – ПЕРША ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРАЦЯ З ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУ АСКЛЕПІЯ

  • Олена Семененко
Ключові слова: історіографія, Л. Едельштейн, антична медицина, Асклепій

Анотація

Статтю присвячено дослідженню праці німецько-американських філологів-класиків та істориків медицини Е. та Л. Едельштейнів «Асклепій: збірка та інтерпретація джерел» (1945 р.) та ставить за мету визначення її внеску в історіографію культу Асклепія. Культ бога лікування Асклепія виділявся серед величезної кількості античних культів своїми особливостями, серед яких були спеціалізація храмів Асклепія на хронічних захворюваннях; використання в асклепіонах як ірраціональних, так і традиційних методів лікування; доступність храмів для різних верств населення. Його історіографія нараховує майже півтора століття. Монографія подружжя Е. та Л. Едельштейнів є найповнішим узагальнюючим дослідженням із цієї проблематики. Вона складається з двох томів: у першому томі зібрано всі літературні та більшість епіграфічних джерел із культу Асклепія; другий том являє собою детальну історію розвитку культу, засновану на письмових джерелах. Учені розглянули походження Асклепія; відносини між храмовою та світською медициною; співіснування культу Асклепія та раннього християнства. Л. Едельштейн запропонував нове тлумачення низки концепцій, які домінували в тогочасній історіографії. По-перше, учений висунув гіпотезу, що Асклепій початково був героєм, а не хтонічним божеством, як уважали його сучасники. По-друге, Л. Едельштейн довів, що давньогрецька раціональна медицина виникла не в храмах Асклепія, а була надбанням лікарів-ремісників. По-третє, учений пояснював популярність культу Асклепія в античному світі філантропічною натурою божества та індивідуальним підходом до своїх пацієнтів. Монографія Е. та Л. Едельштейнів стала фундаментом для дослідження окремих аспектів культу прийдешніми поколіннями істориків та мала колосальну практичну цінність. Таким чином, Е. та Л. Едельштейни зробили великий внесок у поглиблення розуміння античної медицини. Серед недоліків праці науковці зазначали ігнорування Е. та Л. Едельштейнами матеріальних джерел, без свідчень яких неможливо було дослідити всі аспекти культу Асклепія; штучний поділ давньогрецької медицини на раціональну та ірраціональну, який ускладнив розуміння сутності культу бога-лікаря; синхроністичний підхід до вивчення культу, який створював помилкове враження, що останній розвивався лінійно протягом усього періоду свого існування та не мав регіональних особливостей.

Посилання

1. Ackerknecht E.H. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies : [Review]. The Quarterly Review of Biology. 1946. Vol. 21, No. 4. P. 404. Rev. on : Edelstein E.L. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies : in 2 vol. Baltimore, 1998. 277 p.
2. Bronk D.W. Ludwig Edelstein, Colleague and Counseller. Journal of the history of Medicine. 1966. Vol. 21. No. 2. P. 179–181.
3. Brownen L.W. The Appeal of Asclepios and the Politics of Healing in the Greco-Roman World : dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy. Austin, 2003. 348 p.
4. Diller A. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies: [Review]. Isis. 1947. Vol. 37, No. 1/2. P. 98. Rev. on: Edelstein E.L. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies; in 2 vol. Baltimore, 1998. 277 p.
5. Edelstein E., Edelstein L. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies. In 2 vol. Vol. 2. Baltimore, 1998. 277 p.
6. Farnell L.R. Greek Hero Cults and Ideas of Immortality. Oxford : The Clarendon Press, 1921. 434 p.
7. Ferngern G.B. Early Christianity as a Religion of Healing. Bulletin of the History of Medicine. 1992. No 66. P. 1–15.
8. Ferngren G.B. Introduction // Edelstein E., Edelstein L. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies: in 2 vol. Baltimore, 1998. P. 13–22.
9. Fish M.H. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies; [Review]. Bulletin of the History of Medicine. 1946. Vol. 20, No 5. P. 712–716. Rev. on : Edelstein E.L. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies; in 2 vol. Baltimore, 1998. 277 p.
10. Fritz von K. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies: [Review]. Journal of the history of Medicine and Allied Sciences. 1947. Vol. 2. No 1. P. 110–116. Rev. on : Edelstein E.L. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies; in 2 vol. Baltimore, 1998. 277 p.
11. Gardner P. New Chapters in Greek History. London : William Clowes and Sons, 1892. 459 p.
12. Kerenyi C. Asklepios: Archetypal Image of the Physician’s Existence. New York : Pantheon Books, 1959. 151 p.
13. Kudlien F. In Memoriam Ludwig Edelstein. Journal of the history of Medicine and Allied Sciences. 1966. Vol. 21. No. 2. P. 173–178.
14. Nilsson M.P. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies: [Review]. The American Journal of Philology. 1947. Vol. 68. No. 2, P. 215–219. Rev. on : Edelstein E.L. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies; in 2 vol. Baltimore, 1998. 277 p.
15. Nock A.D. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies [Review]. Classical Philology. 1950. Vol. 45, No. 1. P. 45–50. Rev. on : Edelstein E.L. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies: in 2 vol. Baltimore, 1998. 277 p.
16. Pow S., Stahnisch F.W. Ludwig Edelstein (1902–1965): a German Historian of Medicine in North American Exile and the Emergence of the Modern Hippocratic Oath. Journal of Medical Biography. 2016. Vol. 24. Issue 2, P. 527–537.
17. Renberg G.H. Asklepios: Heiligtümer und Kulte: [Review]. Rez. zum : Riethmüller J.W. Asklepios: Heiligtümer und Kulte : 2 vols. Heidelberg : Verlag Archäologie und Geschichte, 2005. 392 p.; URL : https://bmcr.brynmawr.edu/2009/2009.12.40/(дата звернення: 04.09.2017).
18. Rütten T. Ludwig Edelstein at the Crossroads of 1933. On the Inseparability of Life, Work, and Their Reverberations. Early Science and Medicine. 2006. Vol. 11. No. 1. Р. 50–99.
19. Schullian D.M. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies: [Review]. The Classical Weekly. 1947. Vol. 41.
No. 2. Р. 28–30. Rev. on : Edelstein E.L. Asclepius: Collection and Interpretation of the Testimonies; in 2 vol. Baltimore, 1998. 277 p.
20. Stannard J. Eloge. Ludwig Edelstein (1902–1965). Isis. 1966. Vol. 57. No. 3. Р. 379–384.
21. Stewenson L.G. Ludwig Edelstein. A Personal Recoilection. Journal of the history of Medicine and Allied Sciences. 1966. Vol. 21. No. 2., P. 181–183.
22. Temkin O. In Memory of Ludwig Edelstein. Bulletin of the history of Medicine. 1966. Vol. 40. No. 1. P. 1–13.
23. Thramer E. Asklepios. Ausführliches Lexikon der Griechischen und Römischen Mythologie. Leipzig: Druck und Verlag von B.G. Teubner, 1890. Р. 615–642.
24. Walton A. The Cult of Asklepios. New York : Gynn & amp; Company, 1894. 136 p.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Семененко, О. (2021). «АСКЛЕПІЙ: ЗБІРКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДЖЕРЕЛ» Е. ТА Л. ЕДЕЛЬШТЕЙНІВ – ПЕРША ФУНДАМЕНТАЛЬНА ПРАЦЯ З ДОСЛІДЖЕННЯ КУЛЬТУ АСКЛЕПІЯ. Літопис Волині, (25), 104-108. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.17
Розділ
Всесвітня історія