ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ КУБАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ З АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЮ ДЕМОКРАТИЧНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ (1918–1920 РР.)

  • Ікрам Керім оглу Агасiєв
  • Сеідмамед Ілхамі оглу Мамедзаде
Ключові слова: Азербайджанська Демократична Республіка, Кубанська Народна Республіка, Кубанська Рада, Денікін, дипломатичні відносини

Анотація

Кубанська Народна Республіка була проголошена незалежною 16 лютого 1918 р. Її територію становили Кубанська область і землі Кубанських козацьких військ колишньої Російської імперії. У зовнішній політиці головним завданням Кубанської Народної Республіки був розвиток відносин із новими державами регіону задля спільної боротьби проти більшовиків і денікінців. Хоча Кубанська Народна Республіка мала більш тісні зв'язки з Українською Народною Республікою, вона також мала інтенсивні дипломатичні відносини з Азербайджанською Демократичною Республікою. Для Азербайджанської Демократичної Республіки встановлення близьких відносин із молодими державами, які утворилися на теренах колишньої Російської імперії, мало особливе значення. Перед лицем неминучої загрози з боку Денікіна, Колчака і більшовиків Азербайджанська Демократична Республіка була зацікавлена у співпраці з новими державами, які не проводили антиазербайджанської політики і не схвалювали ідеологію більшовизму. У березні 1919 р. у столиці Кубанської Народної Республіки – Катеринодарі було відкрито дипломатичне представництво Азербайджанської Демократичної Республіки. Уряд Азербайджанської Демократичної Республіки вважав, що зміцнення самостійності Кубанської Народної Республіки та інших республік Північного Кавказу служить справі запобігання небезпеки, яка виходить із Півночі, від більшовицького режиму. Азербайджанська Демократична Республіка, яка існувала в 1918–1920 рр., зробила певні кроки у встановленні дипломатичних відносин із Кубанським урядом, навіть спробувала захищати його інтереси на Паризькій мирній конференції. Внутріполітична обстановка на Кубані була складною і не всі політичні сили схвалювали добрі відносини з Азербайджаном. Незважаючи на всі ці політичні перипетії, налагодження відносин з Кубанською Народною Республікою й іншими нещодавно утвореними молодими державами на Північному Кавказі служило зміцненню державної безпеки Азербайджанської Демократичної Республіки, оскільки ці держави створювали смугу безпеки між Радянською Росією й Азербайджаном.

Посилання

1. Бойко О. Територія, кордони і адміністративно-територіальній поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918). Регіональна історія України. 2009. Вип. 3. С. 218–232.
2. Державний архів Азербайджанської Республіки (далі – ДА АР). Ф.84. Оп. 1. Спр. 62.
3. ДА АР. Ф.894. Оп. 10. Спр. 112.
4. ДА АР. Ф.897. Оп. 1. Спр. 38.
5. ДА АР. Ф.970. Оп. 2. Спр.48.
6. ДА АР. Ф.970. Оп. 2. Спр.84.
7. ДА АР. Ф.970. Оп. 2. Спр.89.
8. ДА АР. Ф.970. Оп. 2. Спр.120.
9. ДА АР. Ф.970. Оп. 2. Спр.143.
10. Державний Архів Краснодарського краю. Ф.з-6. Оп. 1. Спр.126.
11. Каспий. 1919. 14 января.
12. Лехович Д.В. Белые против красных. Судьба генерала Антона Деникина. Москва : Воскресенье, 1992. 252 с.
13. Польовий Р Микола Рябовол – український державник із Кубані. Польовий Р. Кубанська Україна. Київ : Діокор, 2002. С. 58–67.
14. Ратушняк О.В. Политические искания донского и кубанского казачества в годы Гражданской войны в России (1918–1920 гг.). Белая гвардия. Альманах. 2005. № 8. С. 17–23.
15. Скобцов Д.Е. Драма Кубани. Деникин, Юденич, Врангель : мемуары / сост. С.А. Алексеев. Москва ; Ленинград: Государственное социально-экономическое издательство, 1931. С. 116–139.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
АгасiєвІ. К. о., & Мамедзаде, С. І. о. (2021). ДИПЛОМАТИЧНІ ВІДНОСИНИ КУБАНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ З АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЮ ДЕМОКРАТИЧНОЮ РЕСПУБЛІКОЮ (1918–1920 РР.). Літопис Волині, (25), 74-78. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.12
Розділ
Всесвітня історія