УЧАСТЬ ГАЗЕТИ «ЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КАДРИ» У ВИСВІТЛЕННІ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕБІГУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ І МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 1990 Р. В М. КИЄВІ

  • Андрій Сорокін
Ключові слова: газета «За сільськогосподарські кадри», УСГА, номер, вибори, законопроєкти, виборчий округ, виборча комісія, кандидати в депутати, передвиборча платформа, Московський район м. Києва

Анотація

Статтю присвячено дослідженню відображення на сторінках газети Української сільськогосподарської академії «За сільськогосподарські кадри» особливостей парламентських та місцевих виборів 1990 р. в м. Києві. Виявлено, що означена газета досі не досліджувалася як джерело історії виборів 1990 р. до Верховної та місцевих рад народних депутатів Української РСР. З’ясовано, що вперше відомості про названі вибори з’явилися в номерах досліджуваного видання у вересні 1989 р. і були пов’язані з обговоренням законопроєктів про республіканські та місцеві вибори 1990 р., що тривало у багатотиражній газеті до жовтня 1989 р. Із листопада 1989 р. по лютий 1990 р. редакція досліджуваної газети вміщувала інформацію про участь компартійних, комсомольських та профспілкових осередків УСГА у підготовці до виборів, формування місцевих виборчих комісій, їхній склад та особливості діяльності, процес висування та реєстрації кандидатів у депутати, особливості передвиборчої агітації в межах Московського району м. Києва з акцентом на специфіку УСГА. Особливістю ролі газети «За сільськогосподарські кадри» була майже повна відсутність відомостей про результати голосувань 4 та 18 березня 1990 р. на виборах до Верховної та місцевих рад народних депутатів Української РСР, зокрема кількісних показників. Активізація уваги досліджуваного видання до висвітлення республіканських і місцевих виборів 1990 р. була властива його номерам за квітень 1990 р., в яких було опубліковано звернення обраного депутатом Київміськради I (XXI) скликання кандидата від УСГА В. Кизими та передвиборчі програми двох кандидатів у депутати Московської райради м. Києва названого скликання на повторних виборах. Попри нерівномірність висвітлення в номерах газети «За сільськогосподарські кадри» передумов, перебігу та наслідків виборів 1990 р. в м. Києві з акцентом на обговоренні законопроєктів про вибори, участі у підготовці до виборів компартійних осередків УСГА, особливостях діяльності місцевих виборчих комісій і процесі висування та реєстрації кандидатів у депутати, досліджуване видання відзначається регулярністю висвітлення проблематики названих виборів і розкриває їхні локальні особливості в межах Московського району м. Києв а.

Посилання

1. Вакульчук О.А. Багатотиражні газети як комплексне історичне і бібліографічне джерело та засіб комунікації. Рукописна та книжкова спадщина України. 2020. Вип. 26. С. 224–238.
2. Філатов Б.С. Суспільно-політичні трансформаційні процеси на Сумщині в роки перебудови (квітень 1985 – серпень 1991 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. Чернігів, 2020. 224 с.
3. Бучин М.А. Еволюція демократичних принципів виборів та особливості їхньої реалізації в Україні : дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02. Львів, 2016. 488 с. URL: https://lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/dis_buchyn.pdf (дата звернення: 03.09.2021).
4. Макаренко Л.П. Інституційні форми політичної комунікації у демократичних процесах в Україні : дис. … д-ра політ. наук : 23.00.02. Київ, 2018. 354 с. URL: http://scc.univ.kiev.ua/upload/iblock/53f/dis_Makarenko%20L.P..pdf (дата звернення: 03.09.2021).
5. Київські газети 1941–1991 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / уклад. : О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, І.М. Швець ; ред.-бібліографи : Л.А. Білименко, С.Ю. Трашкова ; комп’ютерна технологія К.В. Лобузіна. Київ : НБУВ, 2017. 568 с.
6. Національний аграрний університет, 1898–1998. Київ, 1998. 112 с.
7. Діденко В.В. Нарис історії Національного аграрного університету (до сторіччя заснування). Київ : Аграрна наука, 1998. 176 с.
8. Слава університету – його випускники / С.М. Ніколаєнко та ін. Київ : НУБІП України, 2018. 248 с.
9. Сорокін А. Газета «Київський університет» як джерело з історії Київської міської та районних в місті Києві Рад народних депутатів XXI скликання доби суверенізації Української РСР (1990-1991). Шевченківська весна – 2015: історія : матеріали XIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / редкол.: проф. І.К. Патриляк (голова), доц. А.О. Руккас (заст. голови), О.Р. Магдич (відп. редактор). Київ : Логос, 2015. С. 196–199.
10. Сорокін А. Газета «Київський університет» як джерело з історії становлення законодавчої бази перших демократичних виборів до Верховної Ради та місцевих рад народних депутатів Української РСР. Дні науки історичного факультету 2017 (до 200-річчя зі дня народження М.І. Костомарова) : матеріали X Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2017. С. 67–70.
11. Кононенко В. Важливий момент в житті парторганізації. За сільськогосподарські кадри. 1989. № 23(1637). 19 вересня. С. 1.
12. Хоменко В. На це варто звернути увагу. За сільськогосподарські кадри. 1989. № 23(1637). 19 вересня. С. 1.
13. У парткомі. За сільськогосподарські кадри. 1989. № 24(1638). 10 жовтня. С. 1.
14. У парткомі. За сільськогосподарські кадри. 1989. № 25(1639). 24 жовтня. С. 1.
15. Морін Ю. На альтернативній. За сільськогосподарські кадри. 1989. № 25(1639). 24 жовтня. С. 1.
16. Коба І., Недюха І. І студенти теж. За сільськогосподарські кадри. 1989. № 25(1639). 24 жовтня. С. 1.
17. Яковлєв М. В надії на когось. За сільськогосподарські кадри. 1989. № 27(1641). 28 листопада. С. 1–2.
18. Доповідь, виступали – українською. За сільськогосподарські кадри. 1989. № 27(1641). 28 листопада. С. 2.
19. Нарада про вибори. За сільськогосподарські кадри. 1989. № 29(1643). 26 грудня. С. 1.
20. Обрамбальський В. Кандидата визначено. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 1(1644). 9 січня. С. 1.
21. Федоренко О. Готуємось до виборів. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 3(1646). 6 лютого. С. 3.
22. Ружило З. Проблеми, що нас хвилюють. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 4(1647). 20 лютого. С. 3.
23. Бадзьо Ю.В. Нам спокій тільки сниться. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 4(1647). 20 лютого. С. 2–3.
24. Створено осередок. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 1(1644). 9 січня. С. 4.
25. Сорокін А. Дві наради 20 серпня 1991 р.: невідома сторінка історії Київської міської ради народних депутатів XXI скликання. Шевченківська весна – 2017: історія : матеріали XV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. Київ, 2017. С. 136–139.
26. Готується дільниця. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 4(1647). 20 лютого. С. 3.
27. У парткомі. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 5(1648). 6 березня. С. 1.
28. У парткомі. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 6(1649). 20 березня. С. 1.
29. Кизима В., Ключников В. До колективу УСГА. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 7(1650). 10 квітня. С. 3.
30. У парткомі. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 8(1651). 24 квітня. С. 2.
31. Платформа Моїсеєва Михайла Михайловича, голови профкому студентів, кандидата в депутати до районної Ради. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 8(1651). 24 квітня. С. 2.
32. Платформа Орбелова Євгена Борисовича, електромеханіка відділу головного енергетика УСГА, кандидата в депутати районної Ради. За сільськогосподарські кадри. 1990. № 8(1651). 24 квітня. С. 2.
Опубліковано
2021-12-10
Як цитувати
Сорокін, А. (2021). УЧАСТЬ ГАЗЕТИ «ЗА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КАДРИ» У ВИСВІТЛЕННІ ПІДГОТОВКИ, ПЕРЕБІГУ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ І МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ 1990 Р. В М. КИЄВІ. Літопис Волині, (25), 62-68. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.25.10
Розділ
Історія України