ДОСЛІДЖЕННЯ СОКІЛЬСЬКОГО ЗАМЧИЩА

  • Віктор Баюк
Ключові слова: археологічні дослідження, Сокіл, замчище, вал, кахля

Анотація

У статті подаються результати рятівних археологічних досліджень Сокільського городища-замчища, про- ведених Волинською археологічною експедицією Інституту археології Національної академії наук України у 2020 році. Сокіл та розташоване тут городище-замчище пізньосередньовічного та ранньомодерного часу досить добре досліджені істориками, однак масштабні археологічні дослідження тут були проведені вперше. Роботи були пов’язані з необхідністю будівництва нового фельдшерсько-акушерського пункту в рамках програми «Вели- ке будівництво». Розкопом площею 169 квадратних метрів було перекрито всю територію майбутньої забудови. Виявлено та досліджено культурний шар епохи бронзи, пізнього середньовіччя та ранньомодерного часу: це кераміка, вироби з каменю, скла та металів. Окрім рухомих археологічних знахідок, виявлено та досліджено цікаві обєкти: простежено трасу втраченої частини валу Сокільського замчища ХVІ–ХVІІ століть, що значно розширює бачення планувальної структури пам’ятки. Також виявлено та досліджено котлован багатої шляхетської спо- руди, яка розміщувалася тут між 1625 та 1642 роками. Завдяки повному розбору завалу бувшої у споруді кахляної печі вдалося виконати реконструкцію гербових кахель, чітко датувати їх та з’ясувати власника споруди. За матеріалами археологічних досліджень, виявлена споруда належала власнику Сокола князю Криштофу (Христо- фору) Шимковичу Шклинському (~ 1600–1642 роки), що є цінним джерелом для вивчення ранньомодерної історії України, оскільки маємо рідкісну нагоду поєднання наявних писемних джерел із результатами стаціонарних археологічних досліджень. Не менш важливою є участь дослідників у загальнодержавній програмі «Велике будівництво», оскільки наукові дослідження під час виконання робіт на територіях та в охоронних зонах пам’яток обов’язкові та вкрай необхідні.

Посилання

1. Антонович В. Археологическая карта Волынской губернии. Труды ХІ Археологического съезда в Киеве. Москва, 1901. Т. 1. С. 36–133.
2. Баюк В. Звіт про проведені науково-рятівні археологічні дослідження Сокільського городища-замчища у с. Сокіл Рожищенського району Волинської області // Науковий архів Інституту археології Національної академії наук України. 123 с.
3. Баюк В. Дослідження Сокільського замчища. Археологічні дослідження в Україні 2020 р. (у друці).
4. Златогорський О. Сокільське городище-замчище в історії України. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей. 2012. Вип. 21. Ч. 1. С. 39–47.
5. Конопля В., Оприск В. Археологічні пам’ятки Волині (Рожищенський район). Луцьк, 1991.
6. Торгівля на Україні XIV – середина XVII ст. Волинь і Наддніпрянщина / упоряд. В. Кравченко, Н. Яковенко. Київ, 1990.
7. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся. Краєзнавчий словник – від найдавніших часів до 1914 р. Вінніпег, 1986. Т. 2.
8. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). Київ, 1993.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Баюк, В. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ СОКІЛЬСЬКОГО ЗАМЧИЩА. Літопис Волині, (24), 179-186. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.29
Розділ
Археологія