СТАЛІНСЬКА ПРЕМІЯ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА ЯК МЕТОД ЗАОХОЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ

  • Ченчжан Цзоу
Ключові слова: Сталінська премія, тоталітарна система, творча інтелігенція, соціалістичний реалізм, публічно-заохочувальна система, стимулювання, нагорода

Анотація

У статті розглядається Сталінська премія в галузі літератури та мистецтва як механізм заохочен- ня творчої інтелігенції СРСР. Охарактеризовано сучасну історіографію проблеми. Висвітлено передумови та причини заснування премії, її еволюцію в галузі літератури та мистецтва. Доведено, що важливим завдан- ням створеної премії було посилення ідеологічного контролю над літературою та мистецтвом, заохочення появи лояльних до влади творів. Розглянуто нормативні документи, які регламентували процес присуджен- ня Сталінської премії. Окрему увагу приділено появі премії в галузі літератури та визначено її особливу роль у радянському ідеологічному механізмі. Проаналізовано фінансові джерела походження премії та особливості її вручення лауреатам. Висвітлено основні суми нагород і описано формальні відзнаки за Сталінську премію. Окрему увагу приділено особливостям вручення премії кільком співавторам. Проаналізовано порядок розгляду робіт номінантів і терміни їх подання. Охарактеризовано особливості роботи конкурсної комісії Сталінської премії в галузі літератури та мистецтва. Зазначено, що вирішальну роль у присудженні премій відігравав особи- сто Й. Сталін. Наголошено, що характерною рисою всього механізму заснування та присудження Сталінських премій було його постійне коригування, яке не завжди було оформлено документально. Це стосується як часу встановлення результатів, так і кількості номінантів. Окрему увагу приділено номінантам Сталінської премії в галузі літератури та мистецтва, визначено рекордсменів із її присудження. Зазначено, що значна кількість творів, автори яких стали лауреатами премії, мала кон’юнктурний характер і відображала злободенні теми соцреалістичного напряму. Натомість низка видатних радянських митців через ідейний конфлікт із керівництвом не одержало Сталінську премію, зокрема А. Ахматова, Б. Пастернак, М. Зощенко. Насамкінець розглянуто при- чини ліквідації Сталінської премії та заснування її правонаступниці – Державної премії СРСР.

Посилання

1. Антипина В.А. Повседневная жизнь советских писателей. 1930–1950-е годы. Москва : Молодая гвардия, 2005. 408 с.
2. Сарсембаев А.С. Государственное премирование в отечественном публично-поощрительном механизме: возникновение, становление и развитие до 1991 г. Вестник Уральского финансово-юридического института. 2016. № 3(5). С. 73–81.
3. Венявкин И. Краткий путеводитель по Сталинской премии. URL: http://arzamas.academy/materials/978 (дата обращения: 22.03.2021).
4. Сталинские премии: Две стороны одной медали. Сборник документов и художественно-публицистических материалов / сост. В. Свиньин, К. Осеев. Новосибирск : Изд-во «Свиньин и сыновья», 2007. 879 с.
5. Об учреждении премий имени В. И. Ленина за научные работы: Постановление СНК СССР от 23.06.1925 г.
URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=33368#07088390902195156 (дата обращения: 23.03.2021).
6. Борисов Ю.С. Из истории Ленинских премий. История СССР. 1957. № 1. С. 225–232.
7. Постановление СНК СССР № 178 от 01.02.1940 г. «Об учреждении премий имени Сталина по литературе». URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=33960#05876653763753397 (дата обращения: 23.03.2021).
8. Постановление СНК СССР от 20.03.1940. Правда. 1940. № 92. 2 апр. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=33359#08073056456830663 (дата обращения: 23.03.2021)
9. Порядок присуждения премий имени Сталина. Правда. 1940. № 92. 2 апреля.
10. Симонов К.М. Глазами человека моего поколения: Размышления о И.В. Сталине / предисл. Л. Лазарева. Москва : Книга, 1990. 431 с.
11. Сталинская премия. Сто великих наград / Автор-составитель Н.А. Ионина. Москва : Вече, 2005. С. 356–360.
12. Lahusen T. How Life Writes the Book: Real Socialism and Socialist Realism in Stalinʼs Russia. Ithaca : Cornell University Press, 1997. 264 p.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Цзоу, Ч. (2021). СТАЛІНСЬКА ПРЕМІЯ В ГАЛУЗІ ЛІТЕРАТУРИ І МИСТЕЦТВА ЯК МЕТОД ЗАОХОЧЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ТВОРЧОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ. Літопис Волині, (24), 175-178. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.28
Розділ
Всесвітня історія