ГАВРИЇЛ КОСТЕЛЬНИК ЯК ПЕДАГОГ: РЕКОНСТРУКЦІЯ НА ОСНОВІ МЕМУАРНИХ ДЖЕРЕЛ

  • Володимир Івасіків
Ключові слова: о. Гавриїл Костельник, Львів, педагогіка, історія, психологічний портрет, мемуаристика

Анотація

Тематика статті досліджує питання педагогічної майстерності о. Гавриїла Костельника. У науковій розвідці акцентується на еволюції наукових та педагогічних поглядів греко-католицького священника, доктора філософії, літературознавця, лінгвіста, богослова та педагога о. Гавриїла Костельника (1886–1948). Спираючись на широке коло мемуарних джерел (спогади учнів та сім’ї, епістолярика вченого) та джерел особового поход- ження, автор реконструйовав як педагогічну методологію вченого-філософа, так і ціле коло його особистісних психологічних та світоглядних вподобань: темперамент, якості характеру, вдачу, спектр наукових вподобань тощо. Крім того, на основі джерел проаналізовано гімназійне життя Львова 30–40-х рр. ХХ ст., а також взаємозв’язки та особистісне ставлення учнів до педагогів, зокрема і до о. Гавриїла Костельника. У науковій розвідці автор використовує методологічний інструментарій спеціальних історичних дисциплін: історіографії (методи раціональної реконструкції), історичного джерелознавства (використання в комплексі зовнішньої і внутрішньої критики джерел), історичної біографістики та просопографічного методу дослідження. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що постать о. Гавриїла Костельника є доволі суперечливою, адже він був одним з організаторів так званого псевдособору у Львові 1946 р., через що не отримав об’єктивної та всебічної оцінки в радянській історіографії, а на сучасному етапі вивчення долі цієї непересічної особистості відсутнє історичне монографічне дослідження, присвячене вченому-філософу. Крім того, у 2021 р. виповнюється 75 років «собору» у Львові, що робить вивчення персони о. Гавриїла ще більш актуальним, адже його персона часто зазнає маніпуляцій як у конфесійно-релігійній площині, так і в ідеологічному контексті.

Посилання

1. Вєдєнєєв Д., Лисенко О. «Самый образованный священник Западной Украины…» Радянські спецслужби Й О. Гавриїл Костельник у 1939–1948 роках. Сторінки воєнної історії України. 2016. Вип. 18. С. 120–165.
2. Гончаренко О. Про поняття світогляд у Львівсько-Варшавській школі (українська гілка). Філософія освіти. 2018. № 1. С. 166–179.
3. Дашкевич Я. Гавриїл Костельник‒ постать складна чи ускладнена? Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини. Збірник наук. пр. Львів-Ужгород, 2007. С. 289–295.
4. Костельник Г. Логіка. (Рукопис). 1945. 390 с.
5. Костельник Г. Настя Волошин, дівчина зі стигмами. Львів, 1936. 139 с.
6. Костельник Г. Теорія Айнштайна. Її виложення й оцінення Богословія. 1923. № 1. С. 42–46; № 2. С. 114–143.
7. Костельник Гавриїл. Генеза жіночого й мужеського полу. Накладом автора, 1932. 30 с.
8. Костельник Гавриїл. Зародкова душа. Генеза людської дуті та її природа на підставі біольогічних. фактів. Львів, Накл. авт., 1931. 48 с.
9. Костельник І. Мій батько завжди був «восточником». Вірую. 1995. № 4. С. 4.
10. Коць-Григорчук Л. Наш учитель. Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини : збірник наук. пр. Львів – Ужгород, 2007. С. 216−234.
11. Крип’якевич Р.М. Він залишився у моїй пам’яті яскравою постаттю. Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини : збірник наукових праць. Львів – Ужгород : Ґражда, 2007. С. 295−299.
12. Мадей Н. Концепція української греко-католицької церкви Г. Костельника в контексті історії уніатських церков : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11. Львів, 2001. 187 с.
13. Мірчук І. Ідеологічні пошуки Гавриїла Костельника у контексті української національної ідентичності. Людинознавчі студії. Серія: Філософія. 2015. Вип. 32. С. 170–181.
14. Мірчук, І. Протопресвітер Гавриїл Костельник – вчений, філософ, громадянин. 2002. Вип. (49). С. 256–262.
15. Петрук Я., Петрук О. Гавриїл Костельник в оцінках його сучасників. Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини : збірник наук. пр. Львів – Ужгород, 2007. С. 266−279.
16. Петрук Я. Етичні погляди у філософській системі Гавриїла Костельника. П Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія». 2014. Вип. 16. С. 79–89.
17. Петрук Я. Походження та становище людини в поглядах Гавриїла Костельника. Гілея: науковий вісник. 2015. Вип. 98. С. 180–185.
18. Рамач Я. Писма Гавриїла Костельника Митрополитови Андрийови Шептицкому. Шветлосц. 2001. Ч. 2. С. 173–200.
19. Сліпий Й. Спомини. Йосиф Сліпий / за ред. о. Івана Дацька та Марії Горячої. Укр. катол. ун-т, Ін-т св. Климента Папи, Ін-т екумен. студій. Львів, Рим. 2014. 607 с.
20. Тамаш Ю. Гавриїл Костельник: медзи доктрину и природу. Нови Сад, Руске слово. 1986. 356 с.
21. Чікарькова М.Ю. Особистість і духовна позиція о. Г. Костельника в історико-культурологічному ракурсі. Русин. 2018. Т. 53. Вип. 3. С. 328–347.
22. Ярема С. Окрушини моїх спогадів. Гавриїл Костельник на тлі доби: пошук істини : збірник наук. пр. Львів – Ужгород, 2007. С. 304−306.
23. Bazala, Albert (1974), Filozofijski portret Franje Markovića, Zagreb: Institut za filozofiju Sveučilišta u Zagrebu 346 p.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Івасіків, В. (2021). ГАВРИЇЛ КОСТЕЛЬНИК ЯК ПЕДАГОГ: РЕКОНСТРУКЦІЯ НА ОСНОВІ МЕМУАРНИХ ДЖЕРЕЛ. Літопис Волині, (24), 93-97. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.15
Розділ
Історія України