ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ РАДЯНСЬКИМ ВИБОРЧИМ КАМПАНІЯМ 1946–1947 РР. (НА МАТЕРІАЛАХ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

  • Людмила Пінчук
Ключові слова: Камінь-Каширський район, Волинь, виборчі кампанії, український національно-визвольний рух, ОУН, УПА, передвиборчі заходи

Анотація

На основі опрацьованих джерел та літератури автор досліджує особливості підготовки та проведення виборів до Верховної Ради СРСР, УРСР та місцевих органів влади у 1946–1947 роках у Камінь-Каширському районі, аналізує роль та завдання виборчих кампаній, звертає увагу на труднощі, з якими стикнулися радянські органи влади під час підготовки передвиборчих заходів та проведення безпосередньо самих виборів. Проаналізовано цілі та завдання кожної зі сторін конфлікту, а саме радянської адміністрації, силових структур: Міністерства державної безпеки, Міністерства внутрішніх справ, з одного боку, та представників українського національно-визвольного руху, з іншого боку. Простежено хід протистояння радянської влади та учасників українського національно-визвольного руху під час виборчих кампаній у районі та акцентовано на недемократичності та нелегітимності виборчого процесу. Зосереджено увагу на заходах радянського режиму, спрямованих на нейтралізацію активності ОУН та УПА під час проведення виборів. Охарактеризовано противиборчі операції націоналістичного підпілля, їх масштаб та динаміку. Прослідковано ставлення на позицію населення Камінь-Каширського району щодо виборів та їх легітимності, а також взаємодія населення з кожною зі сторін конфлікту. Зосереджено увагу на використанні цивільних обома сторонами конфлікту задля досягнення своїх цілей. Також у статті відображено заходи радянської влади щодо виселення мирних мешканців району, симпатиків національно-визвольного руху та самих учасників ОУН, УПА напередодні виборів. Виселення населення району було важливим чинником, який суттєво впливав на хід виборчого процесу. Таким чином радянська влада позбав- лялась «ненадійного елементу» напередодні виборів.

Посилання

1. Антонюк Я. Український визвольний рух у постатях керівників. Волинська та Брестська області (1930–1955 рр.). Літопис УПА. Торонто – Львів, 2014. Т. 13. 1073 с.
2. Архів Управління СБУ у Волинській області (далі – Архів УСБУ у Волинській обл.). Ф. 12649. Арк. 24, 45.
3. Архів УСБУ у Волинській обл. Спр. 13017. Т. 2. Арк. 42.
4. Архів УСБУ у Волинській обл. Спр. 13017. Т. 3. Арк. 98, 142, 143–147.
5. Архів УСБУ у Волинській обл. ФП. Спр. 6445. Арк. 8, 60, 110 –111.
6. Архів УСБУ у Волинській обл. ФП. Спр. 5536, Арк.61.
7. Архів УСБУ у Волинській обл.ФП. Спр. 196. Арк. 102, 105.
8. Баран В.К. Історія України 1945–1953 рр. Львів : Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2005. 184 с.
9. Більше уваги теоретичному навчанню комуністів. Ленінським шляхом. 9 лютого 1945 р. № 2. С. 2.
10. Блискуча перемога блоку комуністів і безпартійних. Радянська Волинь. 12 лютого 1947 р. № 32. С. 1.
11. Бондарчук А.І. Обірване коріння нації. Волинська хрестоматія. Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2011. 896 с.
12. Веселова О.М. ОУН і УПА в 1945 році: Збірник документів і матеріалів. В 2 ч. Ч. 2 / упоряд. : В.А. Гриневич, В.І. Сергійчук. Київ : Інститут історії України НАН України, 2015. 366 с.
13. В`ятрович В. Україна. Історія з грифом «Секретно». Вид. 3-те. Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2020. 512 с.
14. Державний архів Волинської області (далі – Держархів Волинської обл.). ФП-13. Оп. 1. Спр. 54. Арк. 16, 24, 50,
15. Держархів Волинської обл. Р-178. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 15–16, 51, 52, 54.
16. Держархів Волинської обл. Р-178. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 17–18, 41–42, 73–74; 81–82.
17. Держархів Волинської обл. Р-189, Оп. 1. Спр. 232. Арк. 1–6.
18. Держархів Волинської обл. Р-189. Оп. 1. Спр. 222. Арк. 1, 20, 23, 53.
19. Держархів Волинської обл. Р-189. Оп. 1. Спр. 224. Арк. 1, 10.
20. Держархів Волинської обл. Ф. 4666. Оп. 2. Спр. 3305. Арк. 131, 133.
21. Держархів Волинської обл. Ф. П-13. Оп. 1. Спр. 116. Арк. 216.
22. Держархів Волинської обл. Ф. П-13. Оп. 1. Спр. 19. Арк. 18,19.
23. Держархів Волинської обл. Ф. П-13. Оп.1. Спр. 60. Арк. 12.
24. Збори районної парторганізації. Ленінським шляхом. 19 вересня 1946 р. № 47. С. 1.
25. Звернення Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок. Радянська Волинь. 9 лютого 1946 р. № 31. С. 1–2.
26. Зустріч товариша Корця Г.С. з виборцями. Ленінським шляхом. 27 січня 1947 р. № 6. С. 1.
27. Ленартович О.Ю. Селянство Західної України у національно-визвольній боротьбі 1944–1950 рр. Луцьк. Ред.-вид. відд. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 1998. 154 с.
28. Ліквідувати недоліки. Ленінським шляхом. 17 грудня 1947 р. № 83. С. 2.
29. Надольський Й.Е. Депортаційна політика сталінського тоталітарного режиму в західних областях України (1939–1953 рр.) : монографія. Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 260 с.
30. Наші Кандидати. Радянська Волинь. 10 лютого 1946 р. № 32. С. 3.
31. Патриляк І.К. «Встань і борись! Слухай і вір…»: українське націоналістичне підпілля та повстанський рух (1939–1960 рр.). Львів : Часопис, 2012. 592 с.
32. Постанова виконавчого комітету Камінь-Каширської районної Ради депутатів трудящих від 24 жовтня 1947 р. Ленінським шляхом. 29 жовтня 1947 р. № 67. С. 1–2.
33. Районні партійні збори. Ленінським шляхом. 18 грудня 1946 р. № 66. С. 2.
34. Селяни! URL: http://avr.org.ua/viewDoc/4159.
35. Сергійчук В. Український здвиг: Волинь 1939–1955. Київ : Українська видавнича спілка, 2005. Т. 2. 840 с.
36. Список депутатів, обраних у Верховну Раду СРСР. Радянська Волинь. 17 лютого 1946 р. № 35. С. 1–2.
37. Товариш Корець у виборців. Радянська Волинь. 1 лютого 1947 р. № 23. С. 2.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Пінчук, Л. (2021). ПРОТИСТОЯННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДПІЛЛЯ РАДЯНСЬКИМ ВИБОРЧИМ КАМПАНІЯМ 1946–1947 РР. (НА МАТЕРІАЛАХ КАМІНЬ-КАШИРСЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ). Літопис Волині, (24), 21-27. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.03
Розділ
Історія Волині