ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ТА ЙОГО ПАМ’ЯТКИ: ВТРАТИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

  • Алла Зякун
Ключові слова: Волинський краєзнавчий музей, експонат, музейний фонд, інвентарні книги, німецька окупація

Анотація

У статті розглянуто становлення діяльності Волинського музею під час польської, радянської та німецької окупації краю з кінця 20-х по 40-ві роки ХХ ст. Увага акцентується на втратах музею за часів німецької окупації 1941–1944 рр. Аналізуються і вводяться до наукового обігу джерела для вивчення втрачених під час Другої світової війни пам’яток. Музейні традиції формуються на Волині починаючи з другої половини ХІХ – початку ХХ століть. Це музей барона Ф. Штейнгеля в Городку, Волинський єпархіальний та краєзнавчий музеї в Житомирі, музей Православ- ного Свято-Володимирського братства у Володимир-Волинському, музей Острозького братства в Острозі, Рівненський музей при місцевому сільськогосподарському товаристві та Музей Хрестовоздвиженського брат- ства в Луцьку. Їх зібрання містили археологічні пам’ятки, архівні документи, рукописи і стародруки, твори малярства та іконопису, декоративно-ужиткового призначення, особливо церковної старовини. Багаті колекції практично були втрачені до 1920-х рр. У цій статті розкрито обставини відновлення музейної діяльності краю з відкриттям Волинського музею. Розглянуто основні напрями діяльності музею в передвоєнний час та пода- но аналіз стану справ за радянської та німецької окупації краю з 1939 по 1944 рр.. Визначено, що більшість експонатів було втрачено наприкінці 1943 – на початку 1944 рр., під час відступу німецьких військ. З’ясовано, що до середини 1990-х років ХХ ст. чисельність та реєстр зниклих історичних і художніх цінностей фондів музею були не визначені через низку обставин, тому укладання повного переліку музейних експонатів, втрачених Волинським краєзнавчим музеєм у роки Другої світової війни, є не завершеною справою.

Посилання

1. Przegląd Wolyński. 1929. 23 czerwca.
2. Фонди Волинського краєзнавчого музею. «Księga pamiątkowa muzeum Wolyńskiego». ВКМ, Інв. № КДФ–14085.
3. Sprawozdanie z działalności Wołyńskiego Towarzystwa Przyjaciól Nauk za lata 1935–1937. Łuck, 1938. 61 s.
4. Фонди Волинського краєзнавчого музею. «Księga pamiątkowa muzeum Wolyńskiego». КДФ –14085, КВ – 63404.
5. Луцьку 900 років: 1085–1985: Збірник документів і матеріалів. Київ, 1985. 300 с.
6. ДАВО (Державний архів Волинської області). Ф. Р–1. Оп. 2. Спр. 239. Арк. 22
7. ДАВО. Ф. Р–6. Оп. l. Спр. 21. Арк. 1–6.
8. Кот С. Українські культурні втрати під час Другої Світової війни. Розбудова держави. 1996. № 4. С. 37–39.
9. Кот С. Радянська евакуація українських музейних цінностей на території УРСР під час Другої світової війни в контексті проблем повернення та реституції втрачених культурних надбань. Сторінки воєнної історії України. 2009. Випуск 12. С. 321–336.
10. Доля культурних скарбів України під час Другої світової війни: архіви, бібліотеки, музеї. Волинський краєзнавчий музей. / Укладачі С. Кот, О. Ошуркевич. Київ–Бремен, 1996. 75 с.
11. Український голос (Луцьк). 1942. 10 вересня. № 37.
12. Український голос (Луцьк). 1943. 12 лютого. № 7.
13. ДАВО. Ф. Р–1. Оп. 2. Спр. 239. Арк. 34–35. Оригінал.
14. ДАВО. Ф. Р–1. Оп. 2. Спр. 239. Арк. 20–21
15. ДАВО. Ф. Р–164. On. 1. Спр. 349. Арк. 8.
16. ДАВО. Ф. Р–164. On. 1. Спр. 225. Арк. 3.
17. ДАВО. Ф. Р–2083. On. 1. Спр. 4а. Арк. 6–7. Оригінал.
18. ДАВО. Ф. Р–2083. On. 1. Спр. 4а. Арк. 4. Оригінал.
19. ДАВО. Ф. Р–2083. On. 1. Спр.7. Арк. 1–29 зв.
20. ДАВО. Ф. Р–2083. On. 1. Спр. 7. Арк. 3. Оригінал.
21. ДАВО. Ф. Р–2083. On. 1. Спр. 7. Арк. 5. Оригінал.
22. ДАВО. Ф. Р–2083. On. 1. Спр. 7. Арк. 21–24 зв. Оригінал.
23. ДАВО. Ф. Р–2083. On. 1. Спр. 7. Арк. 4–4 зв. Оригінал.
Опубліковано
2021-07-09
Як цитувати
Зякун, А. (2021). ВОЛИНСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ТА ЙОГО ПАМ’ЯТКИ: ВТРАТИ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ. Літопис Волині, (24), 9-15. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2021.24.01
Розділ
Історія Волині