ҐЕНЕЗА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ В 1995–2005 РР.

  • Мирослав Криштанович
Ключові слова: українсько-польське співробітництво, зовнішня політика, меморандум, стратегічне пар- тнерство, Україна, Польща, Європейський Союз

Анотація

У статті представлено українсько-польське співробітництво в зовнішній політиці, де зазначено, що саме з моменту проголошення незалежності України розпочалась постановка питань пріоритетного розвитку українсько-польського співробітництва. 26 серпня 1991 року в польському урядовому часописі “Przegląd Rządowy” із цього приводу було вміщено заяву К. Скубішевського. У цьому документі стверджувалося, що Польща прихильно ставиться до прагнень України стати незалежною державою, визнавалося право на здійснення самостійної як внутрішньої та зовнішньої політики. Ще через кілька днів схвальні постанови з приводу цього рішення Верховної Ради України від 24 серпня прийняли Сенат та Сейм Республіки Польща. За таких обставин керівництво української держави виступило з ініціативою, реалізація якої мала підняти двосторонні відносини на новий рівень. Зокрема, 3 вересня 1991 року офіційний Київ звернувся до Польщі із пропозицією встановити дипломатичні відносини. Логічним завершенням надзвичайно високої дипломатичної активності у першій половині 1992 року ста- ло підписання у Варшаві 18 травня президентами Л. Кравчуком та Л. Валенсою «Договору між Україною і Республікою Польщею про добросусідство, дружні відносини і співробітництво». Цей документ став фундамен- том, на якому базується практично вся інституційно-правова база українсько-польських міждержавних відносин у різноманітних сферах. Ключовим у документі є стаття 1, в якій зазначалося: «Сторони зобов’язуються в нових політичних умовах розвивати відносини в дусі дружби, співробітництва, взаємної поваги, взаєморозуміння, довіри і добросусідства на основі міжнародного права, в тому числі принципів суверенної рівності, незастосу- вання сили або погрози силою, непорушності кордонів, територіальної цілісності, мирного врегулювання спорів, невтручання у внутрішні справи, самовизначення народів, поваги прав людини і основних свобод, сумлінного виконання міжнародно-правових зобов’язань». Співробітництво України з Польщею в зовнішній політиці набуло характеру стратегічного партнерства й співробітництва. Його формальним закріпленням став Меморандум про стратегічне партнерство Польщі і України від 21 червня 1996 року.

Посилання

1. Burant S. Poland, Ukraine, and the Idea of Strategic Partnership. Pittsburgh : The Center for Russian and East European Studies, 1999. 45 p.
2. Стоєцький С.В. Україна у зовнішній політиці Республіки Польща: євроатлантичний та європейський інтеграційний вимір : дис. … канд. політ. наук / НАН України. Інститут європейських досліджень. Київ, 2007. С. 78.
3. Спільна Декларація Президента України та Президента Республіки Польща 25 червня 1996 року. Політика і Час. 1996. № 7. С. 79–81.
4. Kronika stosunków międzynarodowych Polski. Ukraina. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998. 2000. S. 366–367.
5. Герасимчук Т. Україна-Польща: стратегічне партнерство. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Історія / За заг. ред. проф. М.М. Алексієвця. 2002. Вип. 5. С. 168–174.
6. Зюлковскі М. Польсько-українські взаємини як складова архітектури сучасної Європи. Віче. 2003. № 6. С. 72–74.
7. Спільна Декларація Президента України і Президента Республіки Польща «До порозуміння і єднання». Урядовий кур’єр. 1996. 29 червня.
8. Stosunki рolsko-ukraińskie / pod red. J. Kozakiewicza. Kraków : Międzynarodowy Centrum Rozwoju Demokracji, 1998. 194 s.
9. Антонюк С. Стратегічне партнерство України і Польщі: сучасний стан, пріоритети розвитку і перспективи / С. Антонюк, О. Антонюк. Університет. 2006. № 1. С. 19.
10. Wizmirska B. Kronika stosunków zagranicznych Polski w 2003 r. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej, 2004. Warszawa, 2005. S. 270.
11. Calka M. J. Stosunki z Ukraina. Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej. 1995. S. 119–124.
12. Адам Даніель Ротфельд. У тіні. Львів : Літопис, 2012. 258 с.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Криштанович, М. (2021). ҐЕНЕЗА УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ В 1995–2005 РР. Літопис Волині, (23), 138-142. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.24
Розділ
Публічне управління