ЯРМАРКОВІ ІГРИ ТА РОЗВАГИ ПІВНІЧНОГО ПОЛІССЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

  • Ірина Калачова
Ключові слова: ярмарок, гра, дозвілля, молодь, Полісся

Анотація

Стаття показує організацію дозвілля учасників ярмарків на території Північного (Білоруського) Полісся наприкінці ХІХ – початку ХХ століть. Ярмарок – це традиційна святково обставлена розширена торгівля, яка відбувалася періодично в певній місцевості. У статті показуються основні географічні центри проведення найбільших ярмарків Північного Полісся, показується їх спеціалізація. Найбільші ярмарки проходили в Зельві, Свислочі, Несвіжі, Гомелі, Мозирі, значними ярмарковими центрами були Брест, Кобрин, Пінськ та ін. Крім предметів місцевої промисловості і сільського господарства, на поліські ярмарки доставлялося багато товарів із сусідніх регіонів і з-за кордону. У розглянутий період поїздка на ярмарки мала для жителів Полісся не тільки суто практичне значення. Широка оптова і роздрібна торгівля розгорталася на площах міст та містечок, яку супроводжували барвисті народні гуляння, ігри та забави, виступи артистів, що перетворювало цю подію на колоритне свято. Ярмарок розглядається не тільки як форма організації торгівлі товарами, взаємовідносин продавця і покупця, а й як специфічна форма соціальної комунікації, соціально-культурної взаємодії, організації дозвілля і веселого проведення вільного часу. Показано місце ярмарку і пов’язаного з ним часу в народному фольклорі, наводяться спогади очевидців і учасників, згадки про поліські ярмарки відомих істориків і етнографів, таких як П. Шейн, А. Кіркор, П. Шпилевський та ін. Наведені характерні фольклорні елементи (пісні, приказ- ки, тощо), які показують велике значення ярмаркових ігор у системі соціальних комунікацій жителів Полісся століття тому. Особлива увага приділяється дозвіллю молоді, показано значення ярмарків у системі встанов- лення шлюбних і дошлюбних відносин молодих людей.

Посилання

1. Асіноўскі С. Ехаў дзед на кірмаш. Беларуская мінуўшчына. 1996. № 1-3. С. 42–47.
2. Гісторыя Беларусі: У 6 т. Т. 4. Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII – пачатак ХХ ст.) / рэдкал.: М. Касцюк [і інш.]. Мінск : Экаперспектыва, 2005. 519 с.
3. Гомель: историко-экономический очерк. Минск, 1972. С. 22.
4. Гуд П.А. Беларускі кірмаш. Мінск, 1996. С. 79.
5. Шейн П. В. О кирмашах и игрищах. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 3. Санкт-Петербург, 1902. С. 559–566.
6. Гульні, забавы, ігрышча / склад. А.Ю. Лозка. Мінск : Беларуская навука, 1996. С. 102.
7. Шпилевский П. Путешествие по Полесью и Белорусскому краю // Современник. 1853. № 7-8. С. 48–64.
8. Ганський В.О. Організація відпочинку населення у міжвоєнній Польщі. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2017. Вип. 49. С. 149–154.
9. Калачова І.І. Мужчынскае і жаночае ў традыцыйнай культуры беларусаў. Мінск : Беларуская навука, 2019. 166 с.
10. Калачова І.І. Сямейны побыт гараджан. Нарысы культуры Беларусі: у 4 т. Т. 2. Культура гарадоў ХІХ – пачатку ХХ ст. / навук. рэд. А.І. Лакоткі. Мінск : Беларуская навука, 2014. С. 236–292.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Калачова, І. (2021). ЯРМАРКОВІ ІГРИ ТА РОЗВАГИ ПІВНІЧНОГО ПОЛІССЯ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ). Літопис Волині, (23), 68-71. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.12
Розділ
Всесвітня історія