ТУРИЗМ І ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПОЛІСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У 1920–1930-ТІ РР.

  • Володимир Ганський
Ключові слова: туризм, історія туризму, туристична інфраструктура, Поліське воєводство, міжвоєнний період

Анотація

У статті показано специфіку розвитку туризму та рівень туристичної та супутньої інфраструктури на території Поліського воєводства в міжвоєнний період. Полісся було своєрідним туристичним регіоном у міжвоєнній Польській Республіці, яке дало ім’я Поліському воєводству з центром у м. Берестя (тоді – Брест-над-Бугом, раніше – Брест-Литовськ). Воєводство, будучи одним із найбільших по площі в усій ІІ Речі Посполитій, в той же час мало мінімальну мережу залізниць, незначну протяжність автомобільних доріг із твердим покриттям і вкрай поганий стан грунтових доріг. Низька щільність населення, великі відстані між населеними пунктами, заплутана мережа дрібних, часто відсутніх на картах доріг і стежок, яка стрімко змінювалася під впливом сезонних коливань рівня води, робили практично неможливими піші та велосипедні похо- ди по регіону без місцевих провідників. Це робило регіон важкодоступним для масового відвідування і залишало можливості лише для розвитку туризму, заснованого на наявних шляхах комунікації, зокрема водного туризму. Практично всі цікаві туристам об’єкти спадщини і населені пункти в регіоні можна було відвідати, подорожу- ючи водними маршрутами. Єдиним маршрутом, на якому існувала можливість ознайомлення з регіоном на влас- ному автомобілі, була траса Берестя – Кобрин – Береза-Картузька – Івацевичі і далі до кордону Польщі з СРСР. Водночас південна частина воєводства була буквально пронизана мережею регулярної пароплавної комунікації. Однак найпоширенішим засобом туристичної комунікації на Поліссі в 1920–1930-ті роки була байдарка або каяк. Центрами туризму у воєводстві були в основному міста (в першу чергу Пінськ і Брест, а також інші), які були адміністративними, економічними і культурними центрами регіону. Саме в них була зосереджена велика части- на об’єктів розміщення (готелів, постоялих дворів, мебльованих кімнат, турбаз, тощо) та громадського харчу- вання (ресторанів, кав’ярень, корчм тощо).

Посилання

1. Державний архів Брестської області. Ф. 1. Оп. 1. Д. 891.
2. Белы А.В. Развіццё турызму ў паўночна-ўсходніх ваяводствах міжваеннай Польшчы: пачатак складання мазаікі. ARCHE. 2014. № 7-8. С. 259–294.
3. Кабот Т.Ф. Туризм на Полесье (1921–1939 гг.). Вестник Брестского государственного технического университета. 2010. № 6. С. 49–51.
4. Державний архів Брестської області. Ф. 1. Оп. 4. Д. 1763.
5. Ганский В.А. Туризм в Западной Беларуси (1921-1939 гг.). Даугавпилс : Латгальская академия, 2017. 216 с.
6. Державний архів Брестської області. Ф. 1. Оп. 8. Д. 1654.
7. Цихорацки П. Ильин А.Л. Развитие туризма на территории Полесского воеводства в 30-х гг. XX в. Туризм и гостеприимство. 2018. № 1. С. 47–54.
8. Гецэвіч А.К. Транспарт і шляхі зносін у Заходняй Беларусі (1921–1939 гг.). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя «Гісторыя». 2015. № 3. С. 6–12.
9. Przewodnik po Polsce: w 4 t. / pod red. S. Lenartowicza. T. 4: Polska Północno-Wschodnia. Warszawa : Nasza księgarnia, 1935. 362 s.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Ганський, В. (2021). ТУРИЗМ І ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПОЛІСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У 1920–1930-ТІ РР. Літопис Волині, (23), 63-67. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.11
Розділ
Всесвітня історія