УЧАСТЬ ЗИНОВІЯ ПЕЛЕНСЬКОГО В РОБОТІ КОНГРЕСІВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У 1930-Х РОКАХ

  • Ірина Каранда
Ключові слова: Конгреси національних меншин, Зиновій Пеленський, УНДО, Польща, право нації на самовиз- начення

Анотація

У статті проаналізовано ефективність участі відомого громадсько-політичного діяча, члена Українського національно-демократичного об’єднання (УНДО), посла польського сейму Зиновія Пеленського в роботі Конгресів національних меншин – міжнародної організації, яка в міжвоєнний період ХХ століття намагала- ся вирішити численні проблеми національних меншин. Зазначено, що у 1928 р. політик увійшов до Централь- ного комітету УНДО, проте віддав перевагу роботі в Ревізійному союзі українських кооператив (УНДО) над партійною працею, що унеможливило його участь у роботі міжнародної організації. Тільки після обрання його послом сейму Другої Речі Посполитої у 1930 р. домінантною для нього стала робота над розбудовою цієї політичної сили. Окремий тогочасний напрям його діяльності – участь у роботі Конгресів національних меншин, де Зиновій Пеленський пропагував ідею соборності українських земель та відстоював концепцію «права нації на самовизначення». На конгресах національних меншин, політик виступав від не тільки від імені УНДО, але й представляв інтереси українців Галичини та Волині, які після 1923 р. зазнавали утисків та дискримінації від польської адміністрації в національно-культурній сфері. У період голодомору в Радянській Україні його виступи на міжнародній арені набули агресивних форм і спрямовувалися на критику радянської влади, яка приховувала масштаби голоду на Наддніпрянщині, блокувала міжнародну допомогу та загалом заперечувала факт масової смертності українців. Його вимоги територіальної автономії, виступи із соборницькими гаслами мали великий вплив на справу розв’язання українського питання в міжвоєнний період ХХ ст., сприяли піднесенню авторитету як Зиновія Пеленського, так і УНДО.

Посилання

1. Забута могила. Наше слово. 2012. 19 лютого. С. 1.
2. Помер Зиновій Пеленський. Рідна земля. 1943. 11 листопада. С. 1.
3. Гелей Т., Гелей С. Зиновій Пеленський. Українські кооператори (Історичні нариси): У 3-х кн. / За ред. С. Гелея. Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2007. Кн. 3. 380 c.
4. Памяті З. Пеленського. Холмська земля. 1944. 30 січня. С. 4.
5. [Конгрес національних меншин]. Діло. 1931. 28 серпня. С. 2.
6. На Конгресі Національних меншин. Діло. 1931. 9 вересня. С. 2.
7. Ротбарт М. Евальд Амменде и организация европейских конгрессов национальних меншинств. Германия и Прибалтика. 1978. Вып. 5. С. 88–96.
8. [Конгрес національних меншин]. 1931. Діло. 1931. 5 вересня. С. 2.
9. Мобілізація і маневри (Від нашого кореспондента.). Діло. 1931. 9 вересня. С. 1.
10. VIIІ Конгрес національностей. Діло. 1932. 9 липня. С. 2.
11. VIIІ Конгрес національностей. Діло. 1932. 10 липня. С. 2.
12. Українці на VIII. Конгресі Національностей. Діло. 1932. 9 липня. С. 4.
13. IX Конгрес національностей. Діло. 1933. 20 вересня. С. 3.
14. Конгрес національностей. Діло. 1933. 28 липня. С. 1–2.
15. Державний архів Львівської області. Ф. 11. Оп. 29. Спр. 6531. Арк. 19.
16. Дерев’яний І. Голодомор та Європа: уроки демократії. URL: http://incognita.day.kyiv.ua/golodomor-ta-yevropa-urokidemokratiyi.html
17. ХІІ. Конгрес національностей у Женеві. Діло. 1936. 26 вересня. С. 1.
18. Конгрес національностей. Діло. 1937. 21 липня. С. 2.
19. Етичні підстави національних рухів та самоуправа, як форма вияву. Зміст реферату українського посла Зеновія Пеленського та білорусина о. А. Станкевіча на конгресі меншин у Льондоні. Діло. 1937. 21 липня. С. 3.
20. Конгрес національностей. Діло. 1938. 6 вересня. С. 3.
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Каранда, І. (2021). УЧАСТЬ ЗИНОВІЯ ПЕЛЕНСЬКОГО В РОБОТІ КОНГРЕСІВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У 1930-Х РОКАХ. Літопис Волині, (23), 47-51. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.08
Розділ
Історія України