ПРОТЕСТНІ АКЦІЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, СПРЯМОВАНІ НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВО-ПРИЗОВНИХ КАМПАНІЙ ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР (1990–1991)

  • Владислав Аллеров
Ключові слова: Збройні сили СРСР, Українська РСР, громадсько-політичні організації, протестні акції, військова служба, Компартія України

Анотація

У статті ретроспективно проаналізовано діяльність опозиційних до Комуністичної партії України (КПУ) громадсько-політичних організацій, які гостро критикували керівництво СРСР за небажання реформувати Збройні сили СРСР. Інтервенція Радянського Союзу (СРСР) до Афганістану (1979–1989 р.), поглиблення процесів гласності, демократизації на зламі 1980-х – 1990-х років (створення «неформальних» товариств, проведення виборів на альтернативній основі тощо), швидка політизація молодіжного середовища привели до політизації військово-призовних кампаній в Українській РСР, актуалізували питання проходження громадянами УРСР строкової військової служби на території своєї республіки. Вибори до Верховної Ради Української РСР (1990 р.) та формування політичної опозиції в парламенті (Народна Рада) стали тими каталізаторами, що перетворили проблему військового будівництва на одну з першочергових для національно-демократичних сил. Зазначено, що завдяки неформальним товариствам, політичним партіям у 1990–1991 рр. в Українській РСР значного поширення набув антиармійський рух, основні вектори якого спрямовувалися на бойкот, зрив військово- призовних кампаній до Збройних сил СРСР, утвердження в суспільній свідомості ідеї створення національних Збройних сил. Представники опозиційних політичних сил мали власне бачення на вирішення проблем призовників у період військових призовних кампаній 1990–1991 рр. Націонал-демократи наголошували на необхідності: про- ходження військової служби мешканцями України тільки на території республіки; припинення проходження військової служби на території України мешканцями інших республік; відкликання мешканців України, які про- ходять військову службу за межами України, на територію республіки; творення українських Збройних сил; надання можливості для проходження альтернативної військової служби на території України; поступового переходу на професійні Збройні сили тощо.

Посилання

1. Баран В. Україна: новітня історія (1945–1991 рр.). Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. 670 с.
2. Карабанов М. Від всевладдя до краху (КПРС-КПУ в 1985–1991 рр.). Київ : Освіта, 1993. 75 с.
3. Верстюк. В. Україна: утвердження незалежної держави. Київ, 2001. 193 с.
4. Віднянський С., Мартинов А. Державотворчий процес в Україні 1991–2006. Київ : НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2007. 269 с.
5. Гарань О.В. Україна багатопартійна: програмні документи нових партій. Київ, 1991. 191с.
6. Гончарук Г.І. Народний Рух України. Історія. Одеса : Астропринт, 1997. 380 c.
7. Українська державність у ХХ столітті. Історико-політологічний аналіз / кер. авт. кол. О. Дергачов. Київ, 1996. 716 с.
8. Литвин В. Украина; политика, политики, власть. На фоне политического портрета Л. Кравчука. Киев : Издательский дом «Альтернативы», 1997. 335 с.
9. Мотиль О. Підсумки імперій: занепад, розпад і відродження. Київ : Критика, 2009. 367 с.
10. Шведа Ю. Багатопартійність і проблеми становлення громадянського суспільства в Україні. Вісник Львівського Університету. 1993. Вип. 31. C. 48–53.
11. Баранівський В. Демократизація Збройних Сил України. Київ : Центр практ. філос., 2001. 111 c.
12. Збройні Сили незалежної України. Перші 10 років (1991–2001) / За ред. В. Бринцева. Київ : НАОУ, 2006. 378 с.
13. Бодрук О. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти : монографія. Київ : НІПМБ, 2001. 300 с.
14. Військове будівництво в Україні у ХХ столітті: історичний нарис, портрети / За заг. ред. О. Кузьмука. Київ : Видавничий Дім «Ін Юре», 2001. 448 с.
15. Мартиросян В. Спілка Офіцерів України. Шануймося, панове офіцери. Київ : Варта, 2001. С. 183–197.
16. Папікян А. Збройні сили України двадцятого століття. Львів : КП «Видавництво Кобзар», 1999. 308 с.
17. Русначенко А. На шляху до національної армії. Утворення Спілки офіцерів України. Шануймося, панове офіцери. Київ : Варта, 2001. С. 7–44.
18. Темко Г. Будівництво Збройних Сил України: проблеми і перспективи. Український історичний журнал. 1996. Вип. 4. C. 13–23.
19. Томчук М. Розбудова армiї i нацiональна безпека. Полiтика i час. 1993. Вип. 4. С. 40.
20. Мітинги та демонстрації. Голос відродження. 1989. № 1. С. 2.
21. В чьих интересах антиармейские призывы? Слава родины. 1990. 28 февраля. С. 2.
22. Кому выгодна конфронтация? Сообщение пресс-центра ЦK Компартии Украины. Слава родины. 1990. 10 апреля. С. 3.
23. Родители, будьте благоразумны! Слава родины. 1990. 24 апреля. С. 3.
24. Партин Е. К чему зовут подстрекатели? Еще раз о проблемах, связанных с призывом в армию. Слава родины. 1990. 13 июня. С. 1.
25. Партин Е. К чему зовут подстрекатели? Еще раз о проблемах, связанных с призывом в армию. Слава родины. 1990. 13 июня. С. 1.
26. Будет ли на Украине своя армия? Известия. 1990. 29 июля. С. 1.
27. Голодування вояків, які приїхали в Україну з інших регіонів Союзу Радянських Соціалістичних Республік, та не знайшли підтримки у військовій прокуратурі. Видноколо. 1990. № 2. С. 1.
28. Відкритий лист до військового прокурора Київського гарнізону. Видноколо. 1990. № 2. С. 2.
29. Чернишов С. Ні службі в окупаційній армії. Незалежність. 1990. № 6. С. 6.
30. Заява. Голос відродження. 1990. № 6. С. 8.
31. Звернення Виконкому Міжпартійної асамблеї. Вісті. 1990. № 2. С. 1.
32. Пікет. Вісті. 1990. № 2. С. 1.
33. Мітинг. Вісті. 1990. № 2. С. 1.
34. Заява наради представників страйкових, робітничих та профспілкових комітетів України. Голос. Незалежний інформаційний бюлетень. 1990. № 16. С. 1.
35. Стенограма засідання Верховної Ради Української РСР. Засідання 2 (1 жовтня 1990 р.). URL: https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4437.html
36. Стенограма засідання Верховної Ради Української РСР. Засідання 6 (3 жовтня 1990 р.). URL: https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4441.html
37. Студентська революція на граніті: Альбом / [авт. та упор. О. Доній]. Київ : Смолоскип, 1995. С. 10.
38. Революція на граніті: нас можна назвати циніками, які готові загинути за ідею. URL: https://www.istpravda.com.ua/articles/2015/10/2/148579/
39. Стенограма засідання Верховної Ради Української РСР. Засідання 79 (27 червня 1991 р.). URL: https://www.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/4582.html
Опубліковано
2021-04-20
Як цитувати
Аллеров, В. (2021). ПРОТЕСТНІ АКЦІЇ ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, СПРЯМОВАНІ НА ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВО-ПРИЗОВНИХ КАМПАНІЙ ДО ЗБРОЙНИХ СИЛ СРСР (1990–1991). Літопис Волині, (23), 30-35. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.23.05
Розділ
Історія України