ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО СКЛАДНИКА В ПРОХОДЖЕННІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

  • Віталій Пінчук
Ключові слова: корупція, запобігання та протидія корупції, державна служба, державне управління, рефор- мування державної служби, Європейська інтеграція, модель державної служби, публічна адміністрація, публічна служба, діяльність на державних політичних посадах, служба в органах місцевого самоврядування, посада, поса- дова особа, професійна діяльність, орган державної влади

Анотація

Досліджено основні проблеми інституту державної служби в Україні та ризики виникнення корупції. Проана- лізовано стан та актуальні проблеми державної служби під час карантинних обмежень 2020 р. в Україні [11]. Розглянуто сам добір і призначення осіб на вакантні посади державної служби відповідно до Поряд- ку здійснюється у виняткових випадках, пов’язаних із необхідністю виконання завдань і функцій держав- них органів на період дії карантину. Такі випадки мають бути обґрунтованими. Таким чином, посади необхідні для безперебійного функціонування державного органу (наприклад, керівники державних органів та їхні заступники, керівники самостійних структурних підрозділів та їхні заступники, а також посади відповідних спеціалістів, які вводяться у разі недоцільності утворення в державних органах окремих струк- турних підрозділів, для виконання окремих функцій). Відповідальність за прийняте рішення покладається на суб’єкта призначення або керівника державної служби в державному органі. Окрім того зазначаємо, що сфера дії Порядку з урахуванням вимог абзацу п’ятого пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» поширюється на вакантні посади державної служби незалежно від того, чи оголошувався на них конкурс до набрання чинності цим Законом [12].

Посилання

1. Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» : Закон України від 26 листопада 2020 р. № 553-ІХ / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/553-20#Text.
2. Про державну службу : Закону України від 24 жовтня 2020 р. № 889-VIII / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#Text
3. Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби : Постанова Кабінету Міністрів України від 14 липня 2020 р. № 246-2016-п / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#Text
4. Про ратифікацію Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції : Закон України 28 квітня 2020 р. № 251-V / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/251-16#Text
5. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції від 31 жовтня 2003 р. № 995_с16 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_c16
6. Щодо процедури тимчасового добору на державну службу на період карантину / Національне агентство України з питань державної служби. URL: https://nads.gov.ua/news/shchodo-proceduri-timchasovogo-doboru-na-derzhavnusluzhbu-na-period-karantinu
7. Конкурс як спосіб реалізації права на державну службу. Юридична газета. 2020. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/konkurs-yak-sposib-realizaciyi-prava-na-derzhavnu-sluzhbu.html
8. Уряд змінив умови призначення на держслужбу під час карантину. Кадровик. URL: https://www.kadrovik01.com.ua/news/4627-uryad-zmniv-umovi-priznachennya-na-derjslujbu-pd-chas-karantinu
9. Під час карантину державних службовців добиратимуть за тимчасовою процедурою. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/pid-chas-karantinu-derzhavnih-sluzhbovciv-dobiratimut-za-timchasovoyu-proceduroyu
10. Корупційні ризики в діяльності державних службовців / Міністерство юстиції. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_34678
11. Інститут публічної служби в Україні та проблеми протидії корупції / Національний університет «Чернігівська політехніка» 2018 р. URL: https://pa.stu.cn.ua/tmppdf/116.pdf
12. Актуальна інформація щодо призначення на посади державної служби на період дії карантину (питання-відповіді). Портал вакансій. 2020. URL: https://career.gov.ua/site/view-article?id=35
13. Щодо процедури тимчасового добору на державну службу на період карантину. Національне агентство України з питань державної служби. 2020. URL: https://nads.gov.ua/news/shchodo-proceduri-timchasovogo-doboru-na-derzhavnusluzhbu-na-period-karantinu
14. Оголошення про добір / Головне управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області. 2020. URL: https://www.pfu.gov.ua/cn/category/diyalnist/upravlinnya-personalom/vakansiyi/
15. Основні функції структурних підрозділів головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області / Головне управління Пенсійного фонду України в Луганській області. 2020. URL: https://www.pfu.gov.ua/lg/122-osnovni-funktsiyi-strukturnyh-pidrozdiliv-golovnogo-upravlinnya-pensijnogo-fondu-ukrayiny-v-luganskij-oblasti/
16. Начальник відділу обслуговування громадян № 8 (сервісний центр) Управління обслуговування громадян (розташування робочого місця в м. Ічня). Портал вакансій. 2020. URL: https://career.gov.ua/site/view-vacantion?id=38890
17. Призначення на вакантні посади держслужби на період дії карантину: роз’яснення від НАДС / Приазовська районна державна адміністрація. URL: http://priazrda.gov.ua/index.php?news=1738.
18. Юридична газета: Конкурс як спосіб реалізації права на державну службу / Сьомий апеляційний адміністративний суд. URL: https://7aac.gov.ua/en/yuridichna-gazeta-konkurs-yak-sposib-realizaci%d1%97-prava-na-derzhavnu-sluzhbu/
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Пінчук, В. (2021). ВИНИКНЕННЯ КОРУПЦІЙНОГО СКЛАДНИКА В ПРОХОДЖЕННІ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ПІД ЧАС КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ В ОРГАНАХ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ. Літопис Волині, (22), 112-115. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.18
Розділ
Публічне управління