АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА В ЕПІЦЕНТРІ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ НА ПІВДЕННОМУ КАВКАЗІ

  • Фатіма Намік Абдуллаєва
Ключові слова: Південний Кавказ, Азербайджан, інформаційна війна, геополітична конкуренція, каспійська нафта, Нагорний Карабах, Росія, США, регіональні проєкти, зарубіжна преса, енергетична безпека, 44-денна Карабахська війна

Анотація

Завдяки своїм запасам нафти й газу Каспійський басейн перебував у колі геополітичних інтересів понад 30 держав регіону та світу. Не випадково лідери прикаспійських держав розглядають вуглеводневі ресурси Каспію як інструмент благополуччя своїх країн, а також як гарант стабільності й незалежності в регіоні. Водно- час прикаспійські держави (окрім Росії) прагнуть поповнити ряди рівноправних суб’єктів міжнародного права, поклавши край своїй політичній та економічній залежності від Росії у зв’язку з нафтовим фактором. Відомі політичні зміни, що відбулися в 90-х рр. ХХ ст., привели до створення трьох республік (Азербайджану, Грузії та Вірменії), які взяли різні напрями в реалізації зовнішньої політики. Регіон перетворився на арену боротьби великих держав за каспійську нафту та характеризується геополітичним суперництвом. Головними учасниками цієї боротьби стали Росія, США, Туреччина та Іран. Після розпаду СРСР Росія вела боротьбу за відновлення втрачених позицій і спільно з Іраном – за недопущення країн Заходу до нафти Азербайджану. Тим часом США приєдналися до боротьби за використання енергетичних запасів регіону, спрямованої на ослаблення в ньому позиції Росії, ізоляцію Ірану та встановлення за допомогою стратегічного партнера Азербайджану – Туреччи- ни – свого впливу на Південному Кавказі. В одному зі стратегічно важливих регіонів світу почалася боротьба за нафту та геополітичний вплив між великими державами Південного Кавказу, яка поступово переросла в потуж- ну інформаційну війну. Сьогодні США, Росія, Туреччина та Іран відіграють ключову роль в інформаційній війні на Південному Кавказі, хоча кількість її учасників набагато більша. Саме в ході цієї боротьби за ресурси вірмено- азербайджанський конфлікт через Нагірний Карабах опинився в руках протиборчих сторін як інструмент впливу на Азербайджан. Однак у результаті 44-денної війни Азербайджан припинив 30-річну окупацію та створив нову геополітичну ситуацію на Південному Кавказі.

Посилання

1. Карадаг Рауф. Нефтяной шквал. Баку, 2009.
2. Баширли А.А. В пределах свободной печати. Баку, 2007.
3. Айтаков М. Что ждет тебя, Каспий?. Центральная Азия и Кавказ. 1999. № 1(2).
4. Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. Москва : Международные отношения, 2001. 463 с.
5. Нефть и бедность. Информационно-ресурсный центр нефтяной промышленности Азербайджана при Защищенной гуманитарной организации. Баку, 2006.
6. Турция и Сирия хотят сотрудничать в нефтяной сфере. URL: http://www.earthtimes.org/articles/show/168346.html.
7. Ткаченко С.В. Информационная война против России. Санкт-Петербург : Питер, 2011. 224 с.
8. Ратиу И. Дух свободы: история Кавказа. URL: http://media-newswire.com/release_1060244.html.
9. Кавтарадзе С.Д. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве : монография. Москва : Экзамен, 2005. 224 с.
10. Бжезинский З. Великая шахматная доска: главенство Америки и его геостратегические императивы. Москва : Международные отношения, 1999. 256 с.
11. Гусейнова Г. Азербайджан в системе евроинтеграционных процессов. Баку, 1998.
12. Кази В. Интервью с Вафой Гулузаде. 5 августа 2012 г. URL: https://vahidqazi.com/.
13. Аббаслы Р. Западные СМИ анализируют трубопровод Баку – Джейхан. Азербайджан. 2000. 23 ноября. С. 5.
14. Ахмедов М. Азербайджан: новая нефтяная эра и международная политика. Баку, 1997.
15. Азербайджан. Нападение. Октябрь-94, март-95. Баку, 1995.
16. Что о нас пишут в зарубежной прессе. Юридический вестник. 1997. № 22(40). С. 17.
17. Иран заявил, что подписание нефтяного соглашения противоречит международному праву. Айна. 1994. 8 августа.
18. Транспортировка каспийской нефти в Черное море – иллюзия. Независимая газета. 1997. 18 июня.
19. Накал информационной войны вокруг нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан не спадает. Коммерсант. 2002. 23 сентября.
20. ANALYSIS-Azerbaijan plot shows radicals’ threat has teeth. URL: http://www.reuters.com/.
21. Сильная экономика – основа социального благополучия, стабильности и мира в обществе. URL: http://www.azerbaijan-news.az/.
22. Байрамов В. Казахстанская нефть также будет транспортироваться по основному экспортному трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Народная газета. 2006. 24 июня ; Кенгерли Г. Завершился следующий этап переговоров (в связи с созданием транспортного коридора Актау-Баку в Алматы в рамках переговоров по подготовке межправительственного соглашения о присоединении Казахстана к проекту Баку – Тбилиси –Джейхан). Азербайджан. 2003. 12 марта ; План Казахстана по присоединению к BTC. URL: http://www.zaman.com.tr/haber.do?Haberno=624841.
23. Дорога туркменскому газу в Европу закрыта. Заман. 2009. 20 августа.
24. Рзали Р. Превращение Азербайджана в передовое государство в регионе на страницах влиятельных американских и европейских газет. Азербайджан. 2006. 17 сентября.
25. Западная пресса считает нефтяную стратегию Азербайджана эффективной для всего мира. Народная газета. 2008. 20 ноября.
26. Мамедов К.Х. Тридцать лет оккупации и 44 дня войны. URL: http://newtimes.az.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Абдуллаєва, Ф. Н. (2021). АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА В ЕПІЦЕНТРІ ГЕОПОЛІТИЧНОЇ БОРОТЬБИ НА ПІВДЕННОМУ КАВКАЗІ. Літопис Волині, (22), 72-77. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.12
Розділ
Політологія