ВПЛИВ МИРОТВОРЧИХ МІСІЙ АНТАНТИ НА ПЕРЕБІГ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (ЛИСТОПАД – ЧЕРВЕНЬ 1918–1919 РР.)

  • Євген Лизень
Ключові слова: Східна Галичина, миротворча місія, Ж. Бартелемі, Г. Вейд, А. Віллем, Паризька мирна конференція, Антанта

Анотація

У статті розглядається питання польсько-української війни в контексті впливу на її хід миротворчих місій Антанти. Проаналізовано діяльність першої неофіційної місії під керівництвом французького поручника Анрі Віллема. Вивчено роль перших офіційних військово-дипломатичних місій країн Антанти у справі врегулювання польсько-українського військового конфлікту. Означено позицію урядів ЗУНР та Польщі у справі оцінки визначен- ня статусу Східної Галичини іноземними делегатами. Озвучено рекомендації антантівських делегацій щодо унор- мування польсько-українського військового протиборства. Зокрема, детально проаналізовано діяльність першої офіційної місії на теренах Галичини під проводом англійського полковника Гаррі Вейда. Досліджено, що дана місія прибула до Галичини для з’ясування ситуації у краї, а також у справі встановлення польсько-українського перемир’я під егідою Антанти шляхом установлення демаркаційної лінії між ворогуючими сторонами. Охарак- теризовано вплив політики Франції, Великої Британії та США щодо Східної Галичини. Прослідковано політичні погляди цих держав та їх ставлення до польсько-українського військового протистояння у Галичині та уявлення країн Антанти про майбутнє спірних територій. Описано контакти представників уряду ЗУНР з урядовими колами держав – переможниць у Першій світовій війні. Досліджено головні аспекти діяльності місій на чолі з Жозефом Бартелемі та визначено часові рамки пере- бування двох окремих місій на початку 1919 р. у Львові, очолюваних французьким генералом. З’ясовано, що зазначені місії відрізнялися між собою як кількісним складом та підпорядкуванням, так і завданнями та повно- важеннями. Також установлено, що ключовими завданнями першої місії Ж. Бартелемі було вивчення обста- вин єврейського погрому в листопаді 1918 р. у Львові, реального ступеня польсько-українського протистоян- ня та можливостей військової допомоги Польщі урядом Франції. Натомість головним завданням другої місії Ж. Бартелемі було якнайшвидше припинення бойових дій між ворогуючими сторонами, встановлення тимчасо- вого перемир’я та демаркаційної лінії.

Посилання

1. Вперед. 1918. 17 грудня. Вівторок. Рік ІІІ.Ч. 15. 1 с.
2. Вперед. 1919. 16 січня. Вівторок. Рік IV. Ч. 41. 1 с.
3. Державний архів Львівської області (ДАЛО), ф. 257, оп. 1, спр. 43, арк. 1–8.
4. Західно-Українська Народна Республіка. 1918 – 1923. Історія / кер. авт. кол й відп. ред. О. Карпенко. Івано-Франківськ : Сівестрія, 2001. 628 с.
5. Република. 1919. 26 лютого. Рік І. Ч. 21. 2 с.
6. Стрілець. 1919. 5 березня. Рік І. Ч. 10. 5 с.
7. Кузьма О. Листопадові дні 1918р. Львів : Червона Калина, 1931. 448 с.
8. Литвин М. Проєкт «Україна». Галичина в Українській революції 1917–1921 рр. Харків : Фоліо, 2015. 379 с.
9. Литвин М. Українсько-польська війна 1918–1919 рр. Львів : Інститут українознавства НАНУ, Інститут Центрально–Східної Європи, 1998. 488 с.
10. Лозинський М. Галичина в pp. 1918–1920. Відень, 1922. 236 с.
11. Лозинський М. Галичина на Мировій конференції в Парижі. Кам’янець-Подільський, 1919. 31 с.
12. Омелянович-Павленко М. Українсько-польська війна 1918–1919. Прага, 1929. 72 с.
13. Тичка Г.-М. Східна Галичина у політиці Франції (1918–1919) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.02, 07.00.03 ; ЛНУ ім. Івана Франка. Львів, 2018. 285 с.
14. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (ЦДАВОУ). Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 2. 84 арк.
15. Центральний державний історичний архів України в місті Львів (ЦДІАЛ). Ф. 581. Оп. 1. Спр. 43. 12 арк.
16. Ярославин С. Визвольна боротьба на західноукраїнських землях у 1918–1923 рр. Філадельфія : Америка, 1956. 183 с.
17. Chwila. 1919. 26 stycznia. Rok I. Nr. 14. s. 3.
18. Gazeta Lwowska. 1919. 22 lutego. Rok 109. Nr. 44. 1 s.
19. Gazeta Lwowska. 1919. 11 czerwca Rok 109. Nr. 133. s. 3.
20. Gazeta Lwowska. 1919. 14 czerwca Rok 109. Nr. 136. s. 5.
21. Klimecki M. Polsko–ukraińska wojna o Lwów i Galicję Wschodnią 1918–1919. Warszawa, 2000. 291 s.
22. Kozłowski M. Między Sanem a Zbruczem. Walki o Lwów i Galicję Wschodnią, 1918–1919. Krakow, 1990. 297 s.
23. Papers Relating to the Foreign Relations of the United States. The Paris Peace Conference, 1919. Vol. III. United States Government Pritning Office Washington : 1963. 1062 p.
24. Pisuliński J. Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923. Toruń : Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013. 480 s.
25. Słowo Polskie. 1919. 21 stycznia. Wtorek. Rok XXIV. Nr. 20. 1–2 s.
26. Ukraine and Poland in Documents. 1918–1922. Edited by Taras Hunczak. Part I. New–York – Paris – Sydney – Toronto, 1983. 456 p.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Лизень, Є. (2021). ВПЛИВ МИРОТВОРЧИХ МІСІЙ АНТАНТИ НА ПЕРЕБІГ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (ЛИСТОПАД – ЧЕРВЕНЬ 1918–1919 РР.). Літопис Волині, (22), 57-61. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.09
Розділ
Всесвітня історія