ЧИННІ ЗАКОНОВЧИТЕЛІ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ У ПУБЛІКАЦІЯХ «КИЕВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ.

  • Антоніна Кізлова
Ключові слова: Київ, остання третина ХІХ – початок ХХ ст., законовчитель, публікація, журнал

Анотація

У статті визначено особливості згадування чинних законовчителів Київського інституту шляхетних дівчат (офіційна назва в указані роки – Київський жіночий інститут імені Миколи І) на сторінках офіційного друкованого органу єпархії, обов’язкового для передплати в усіх її парафіях, зокрема київських, – журналу «Киевские епархиаль- ные ведомости» за останню третину ХІХ – початок ХХ ст. (до Першої світової війни). Опрацьовано публікації в офіційній і неофіційній частинах усіх випусків окресленого періоду, протягом якого, за висновком Г.Ю. Калініч, котра присвятила просопографії викладачів Закону Божого при київських навчальних закладах статтю, законовчителі виділилися в окрему спеціалізовану й самоорганізовану групу священства, натомість знизивши активність в орга- нах єпархіального управління (крім Київської єпархіальної училищної ради). Якщо залишити осторонь публікації офіційної частини, зміст котрих мало залежав від редколегії (втім, по-своєму працював на імідж законовчителів Київського інституту шляхетних дівчат), можна зробити такі висновки. Ф. Хорошунов для того, аби подати до часопису матеріали, або шукав якийсь неординарний інформаційний привід, або реалізовував можливість опри- люднити власні студії про заклад, де займав посаду. І. Артинський писав про наболіле, ймовірно, вже не в змозі тримати думки при собі. Тож подання авторських робіт до «Киевских епархиальных ведомостей» звичним для всіх законовчителів Інституту не було. Нечасто останні потрапляли до кола головних персонажів публікацій, а не поставали суто співслужителями архієреїв чи членами товариств. Помітно, що про цих законовчителів писали перш за все тоді, коли ті підготували високоякісну друковану працю чи усну проповідь/промову. Матеріалів про негативні вчинки інститутських законовчителів розміщено не було.

Посилання

1. Мицик Ю.А. Закон Божий. Енциклопедія історії України. Т. 3: Е–Й. Київ : Наукова думка, 2005. С. 209–211.
2. Калінич Г. Законовчителі у структурі білого духовенства м. Києва останньої третини ХІХ – початку ХХ ст. Українознавство – 2009. Календар-щорічник. Київ, 2008. С. 167–170.
3. Хорошунов Ф. Киевский институт благородных девиц и институтская Александринская церков. Киевские епархиальные ведомости (КЕВ). 1884. Ч. неоф. № 10. С. 452–460.
4. Калініч Г.Ю. Православне біле священництво міста Києва останньої третини ХІХ – початку ХХ ст.: просопографічний портрет : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. Київ, 2011. 313 с.
5. Троицкий А. Епархиальные ведомости. Православная энциклопедия. URL : http://www.pravenc.ru/text/190001.html.
6. Хорошунов Ф. Слово в день празднования со дня тысячелетия со дня смерти св. Мефодия архиепископа Мораво-Паннонского, сказанное в церкви Киевского института благородных девиц 6 апреля 1885 года. КЕВ. 1885. Ч. неоф. № 9. С. 427–431.
7. Хорошунов Ф. Киевский институт благородных девиц и институтская Александринская церков. КЕВ. 1884. Ч. неоф. № 11–12. С. 507–514.
8. Хорошунов Ф. Киевский институт благородных девиц и институтская Александринская церковь (окончание). КЕВ. 1884. Ч. неоф. № 16. С. 704–711.
9. Хорошунов Ф. Присоединение к православию. КЕВ. 1886. Ч. неоф. № 22. С. 1016–1017.
10. Артинский И. Пастырь церкви и современная жизнь. КЕВ. 1910. Ч. неоф. № 10. С. 244–247.
11. Записка о состоянии Киевской духовной семинарии за 1882–1883 учебный год (Составлена наставником и секретарем правления семинарии, священником Гр.П. Преображенским). КЕВ. 1883. Ч. неоф. № 23. С. 473–476.
12. Памятная книжка Киевской епархии / сост. А. В(оро)нов и свящ. В. Антонов. Киев : Корчак-Новицкий, 1882. 408 с.
13. Служения высокопреосвященного митрополита. КЕВ. 1879. Ч. неоф. № 37. С. ІІ.
14. Годичное собрание Киевского Св. Владимирского братства ревнителей православия и Киевского епархиального Комитета православного миссионерского общества. КЕВ. 1902. Ч. неоф. № 7. С. 291–294.
15. Годичное собрание Киевского религиозно-просветительного общества. КЕВ. 1903. Ч. неоф. № 6. С. 227–233.
16. Святая земля в праздниках православной церкви. Благовещение Пресвятой Богородицы. Составил священник Е. Капралов. Санкт-Петербург, 1907 г. 186 стр. ц. 50 коп. КЕВ. 1907. Ч. неоф. № 9. С. 583–589.
17. Продаются не проданные экземпляры книг. КЕВ. 1885. Ч. неоф. № 8. С. 385.
18. В складе изданий Киевского православного религиозно-просветительного общества. КЕВ. 1906. Ч. неоф. № 5. С. 181–182.
19. Список лиц духовного звания, кои, за службу по духовному ведомству, награждаются Святейшим Синодом ко дню Св. Пасхи в 1887 году. КЕВ. 1887. Ч. оф. № 14. С. 281–284.
20. Высочайшие награды. КЕВ. 1891. Ч. оф. № 11. С. 117–118.
21. Согласно удостоению Святейшего Синода, возведены в сан протоиерея. КЕВ. 1895. Ч. оф. № 14. С. 181.
22. Список лиц духовного звания, кои Святейшим Синодом удостоены награждения за заслуги по гражданскому и военному ведомствам ко дню рождения Его императорского величества. КЕВ. 1907. Ч. оф. № 20. С. 248.
23. Епархиальные награды. КЕВ. 1912. Ч. оф. № 11–12. С. 121–125.
24. Епархиальные награды. КЕВ. 1913. Ч. оф. № 14–15. С. 205–210.
25. Распоряжения епархиального начальства. КЕВ. 1877. Отд. 1. № 21 (1 ноября). С. 275–276.
26. Движения и перемены по службе. КЕВ. 1912. Ч. оф. № 31. С. 431–432.
27. Н. П. Содействие духовенства Киевской епархии Церковно-археологическому обществу и музею в 1883 году. КЕВ. 1884. Ч. неоф. № 3. С. 121–124.
28. Н. П. Содействие духовенства Киевской епархии Церковно-археологическому обществу и музею в 1884 году. КЕВ. 1885. Ч. неоф. № 3. С. 112–115.
29. Н. П. Извлечение из отчета Церковно-археологического общества за 1885 г. КЕВ. 1886. Ч. неоф. № 9. С. 405–409.
30. Акт открытия Киевскаго Отдела Императорского Православнаго Палестинского Общества 6 декабря 1902 года. КЕВ. 1903. Ч. оф. № 1. С. 23–27.
31. Миссионерские вечерни. КЕВ. 1912. Ч. неоф. № 47. С. 1119.
32. Миссионерские вечерние богослужения. КЕВ. 1912. Ч. неоф. № 48. С. 1139–1140.
33. Миссионерские вечерни. КЕВ. 1913. Ч. неоф. № 49. С. 1252.
34. Архиерейское богослужение в церкви Киевского Николаевского женского института. КЕВ. 1904. Ч. неоф. № 23. С. 559.
35. Архиерейское богослужение в Киевском женском институте. КЕВ. 1910. Ч. неоф. № 23. С. 567.
36. Архиерейское богослужение. КЕВ. 1914. Ч. неоф. № 23. С. 572.
37. Расписание… будущего 1879 года, утвержденное 10 декабря 1878 года преосвященным Иоанном еп. Чигиринским. Дополнение к официальной части КЕВ. 1878. № 24. С. 13–16.
38. Расписание… 1884 года. КЕВ. 1883. Ч. оф. № 24. С. 488–491.
39. Расписание… 1885 года. КЕВ. 1884. Ч. оф. № 23. С. 1032–1036.
40. Расписание… 1887 года. КЕВ. 1886. Ч. оф. № 24. С. 1093–1098.
41. Расписание… 1888 года. КЕВ. 1887. Ч. оф. № 41. С. 792–798.
42. Расписание… 1889 года. КЕВ. 1888. Ч. оф. № 47. С. 765–771.
43. Расписание… 1890 года. КЕВ. 1889. Ч. оф. № 44. С. 729–734.
44. Расписание… 1891 года. КЕВ. 1890. Ч. оф. № 31. С. 797–803.
45. Расписание… 1892 года. КЕВ. 1891. Ч. оф. № 24. С. 287–292.
46. Проповеди для произнесения в воскресные, праздничные и высокоторжественные дни будущего 1893 года в Киево-Софийском кафедральном соборе. КЕВ. 1892. Ч. оф. № 23. С. 293–298.
47. Расписание… 1894 года. КЕВ. 1893. Ч. оф. № 23. С. 272–277.
48. Расписание… 1895 года. КЕВ. 1894. Ч. оф. № 24. С. 287–292.
49. Расписание… 1896 года. КЕВ. 1895. Ч. оф. № 24. С. 287–292.
50. Расписание… 1897 года. КЕВ. 1897. Ч. оф. № 1. С. 4–9.
51. Расписание… 1898 года. КЕВ. 1897. Ч. оф. № 23. С. 347–352.
52. Расписание… 1899 года. КЕВ. 1898. Ч. оф. № 24. С. 413–418.
53. Расписание… 1900 года. КЕВ. 1900. Ч. оф. № 1. С. 4–11.
54. Расписание… 1901 года. КЕВ. 1901. Ч. оф. № 1. С. 54–61.
55. Расписание… 1902 года. КЕВ. 1902. Ч. оф. № 1. С. 18–25.
56. Расписание… 1903 года. КЕВ. 1903. Ч. оф. № 1. С. 5–11.
57. Расписание… 1904 года. КЕВ. 1903. Ч. оф. № 42. С. 727–733.
58. Расписание… 1905 года. КЕВ. 1905. Ч. оф. № 1–2. С. 3–9.
59. Расписание… 1906 года. КЕВ. 1905. Ч. оф. № 52. С. 583–589.
60. Расписание… 1907 года. КЕВ. 1906. Ч. оф. № 51–52. С. 538–543.
61. Расписание… 1908 года. КЕВ. 1907. Ч. оф. № 49. С. 741–726.
62. Расписание… 1909 года. КЕВ. 1908. Ч. оф. № 51–52. С. 702–708.
63. Расписание… 1910 года. КЕВ. 1909. Ч. оф. № 48. С. 713–718.
64. Расписание… 19 ноября 1911 г., за № 6624, утвержденное его высокопреосвященством… 1912 года. КЕВ. 1912. Ч. оф. № 1. С. 6–9.
65. Расписание… 19 ноября 1912 г., за № 6520, утвержденное его высокопреосвященством… 1913 года. КЕВ. 1912. Ч. оф. № 47. С. 611–618.
Опубліковано
2021-03-16
Як цитувати
Кізлова, А. (2021). ЧИННІ ЗАКОНОВЧИТЕЛІ КИЇВСЬКОГО ІНСТИТУТУ ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТ У ПУБЛІКАЦІЯХ «КИЕВСКИХ ЕПАРХИАЛЬНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ» ОСТАННЬОЇ ТРЕТИНИ XIX – ПОЧАТКУ XX СТ. Літопис Волині, (22), 31-35. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.22.04
Розділ
Історія України