Великі просвітителі української землі початку ХІХ століття Т. Чацький і В. Каразін

  • Анатолій Костюк
Ключові слова: наука, Т. Чацький, В. Каразін, Волинь, Харківський університет

Анотація

Сьогодні українці переживають важкий кризовий період з економічними негараздами, політичними невизначеностями, але і у цих умовах нація не втрачає орієнтиру на наполегливу працю, знання, компетентність, освітченість і розуміння, що найпершим і найважливішим хлібом для молоді є ґрунтовне навчання і учбові заклади в яких його можливо отримати. Говорячи про передбачення майбутнього Аврам Лінкольн казав: «Найкращий спосіб передбачити майбутнє - це створити його». І у творенні майбутньої освітченості українців поляк Тадеуш Чацький на заході (Волинь) і українець Василь Каразін на сході (Слобожанщина), видатні вчені та просвітителі свого часу виявились ключовими особами. Школи, інститути, університети, академії України були плодом цих непересічних особистостей які визначили майбутнє освіти україців. Вшанування памяті цих видатних просвітителів і вчених є обов‟язком нащадків, не залежно від їх національності. Вони надзвичайно глибоко розуміли важливість та значення освіти і науки. Про засновників значних учбових закладів українській землі 215 років тому, яких вирізняла широка освіченість, підприємливість, високі норми моральної культури, благородство душі і це сприяло розвитку українців та інших національних меншин української землі. Дворянство, шляхта правобережних губерній та Слобожанщини, зорганізовані ними, склали фінансове підґрунтя для діяльності навчальних закладів цих регіонів України на довгі подальші роки. Обоє просвітники прагнули до створення у своєму краї вищих навчальних закладів – один завдяки імператорському указові (університет у Харкові), інший – всупереч останньому (Волинський ліцей у Кременці). Створені Т.Чацьким та В.Каразіним вищі навчальні заклади очікувала різна доля: Кременецький ліцей невдовзі скасували, Харківський же університет продовжує існувати й понині. Однак місія обох доброчинників має стати предметом уважного наукового розгляду як позитивний досвід для наслідування у процесі розбудови сучасної системи освіти.

Посилання

1. Українська правда. 27.02.2011 р. Історик Тімоті Снайдер: "Україна була найбільш смертоносним місцем".Світлана Пиркало. Історична правда http://www.istpravda.com.ua/articles/4d6996000bc90/
2. Кіку В. А. Єзуїтські школи [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Ezuitski_shkoly (останній перегляд: 23.02.2019)
3. Левківський М. В. Велика Волинь у її історичній ретроспективі // Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред.проф. Левківського М.В. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка,2011. – С. 11.
4. Тихий Н. Василий Назарович Каразин //Киевская старина. - №2. – 1905. – С.264
5. ДОБРОЧИННІСТЬ ЯК ЧИННИК ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Н. А. Сейко http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjkwrjj1ZzhAhXExMQBHbYpDZoQFjAAegQIARAB&url=http%3A%2F%2Feprints.zu.edu.ua%2F4590%2F1%2F%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2582%25D1%258F_%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%258F%25D1%2581%25D0%25BB_%25D1%2584_%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2583%25D0%25B2.pdf&usg=AOvVaw2OxZalMuBXMLlPuZPF7OgS
6. Буданов М.Ф. История Императорского университета св.Владимира.– К. – 1884. – С.37.
7. Rolle M. (1913). W setna rocznice zgonu odnowicela I reformatora polskiego szkolnictwa.
8. Благородний Чацький. Роман Янкель. Дзеркало тижня. Випуск № 5, 8-15 лютого. https://dt.ua/history/blagorodniy-chackiy.html
9. Пушкар Наталія. Порицьк і Тадеуш Чацький. http://volodymyrmuseum.com/istorychni/190-porytsk-itadeush-chatskyy
10. Rolle M. Tadeusz Czacki i Krzemieniec. – Lwow, 1913. – S. 20
11. Даниляк П. Г. Тадеуш Чацький та його роль у розвитку освіти на Правобережній Україні // Український історичний журнал, № 2, 2009, C. 51-66.
12. Волинських археологів просять віднайти та перепоховати тіло Тадеуша Чацького. https://www.volynnews.com/news/society/volynskykh-arkheolohiv-prosiat-vidnayty-ta-perepokhovatytilo-tadeusha-chatskoho/
13. Danowska E. Tadeusz Czacki 1765–1813 na pograniczu epok i ziem. – Kraków, 2006. S. 99.
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Костюк, А. (2019). Великі просвітителі української землі початку ХІХ століття Т. Чацький і В. Каразін. Літопис Волині, (20), 71-87. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.20.11
Розділ
Статті