Маловідомий державний дисидент доби середньовіччя на Волині

  • Геннадій Гулько
Ключові слова: Михайло Борисович, дисидент, Волинь, Печихвости

Анотація

Автор розповідає про мало відомі сторінки історії Волині і, зокрема про дисидента великого князя Тверського Михайла Борисовича. Великий князь переховувався на Волині від Московського переслідування наприкінці XV століття. Він мав маєток в селі Печихвости Перемильського повіті на Волині, що стало підставою для таких висновків після нумізматичної знахідки У статті описується політична ситуація, яка склалася на той час у відносинах між різними князівствами Північно – Східної Русі в складі Московської держави наприкінці XV століття. Проімперське «збирання» територій досягало свого апогею. У 1485 році настала черга Великого князівства Тверського. Монета свідчить про відомого дисидента державного рівня, великого князя Тверського Михайла Борисовича, який потерпів від політики феодального суверена як борець проти тиранії за особисту свободу та самостійність свого князівства. Михайло Борисович знайшов притулок на Волині, мав тут маєток і, можливо, роками проживав тут. Але з ряду причин у місцевих наукових та краєзнавчих публікаціях це майже не згадується. Зважаючи на цю обставину та знахідку в 2018 році тверської монети пуло біля села Озденіж Луцького району, і це може мати відношення до князя- втікача Михайла Борисовича. Тому ця маловідома тема за умов російсько-українських відносин сьогодення все ж має актуальне значення. У статті також наводяться аналоги дисиденства. Автор представляє Андрія Курбського, який також переховувався на Волині і був політичним біженцем у часи Івана ІV. На Волині в 1571 р. князь одружився на Марії Юріївні, удові по Михайлові Козинському, уродженій княжні Гольшанській-Дубровицькій, але союз не склався і подружжя розлучилось в 1578 р. Адже від першого шлюбу в Марії було два сини Ян і Андрій, і були вони страшенними розбійниками. A.M. Курбський помер у травні 1583 р. у своєму маєтку в Ковелі та був похований у Ковельському монастирі Святої Трійці у Вербц.

Посилання

1. Батюшков П. Волынь. Исторические судьбы юго-восточного края.-Санкт – Петербург: Общественная польза,1879. – С. 94.
2. Бондаренко Г., Кихтюк В.Історична топоніміка Волинської області: назви населених пунктів. – Луцьк: Надстир‘я, 2016. - С. 244.
3. Ворончук І. Населення Волині в XVI - першій половині XVII ст.: родина, домогосподарство, демографічні чинники.-Київ: Видавництво ППВФ, 2012. – С.594.
4. Грушевський М. Ілюстрована Історія України. Київ – Львів, 1913. Репринт. відтвор.: Радуга, 1990. - 524 с.
5. Гулько Г. Микола Теодорович про Вербківський монастир св. Троїці та місце поховання князя Андрія Курбського. Минуле і сучасне Волині і Полісся. Ковель і Ковельчани в історії України та Волині. Матеріали XXIX Всеукраїнської наук.-істор. краєзн. конференції. – Ковель, 2008. С. 31.
6. Зварич В. Нумізматичний словник. - Львів: Видавництво Львівського університету, 1980. – С. 9.
7. Зимин А. Россия на рубеже XV –XVI столетий. – Москва: Мисль, 1982. – С. 62.
8. Киричук М. Волинь – земля українська. Т. 1. – Луцьк: Видавництво обласної друкарні, 2005.
9. Котляр М. Грошовий обіг на Україні доби феодалізму. Київ: Наукова думка, 1971. – 179 с.
10. Литвин В. Історія України. Підручник.- Київ: Наукова думка,2008.- С.244.
11. Охріменко Г., Скляренко Н., Каліщук О., Ткач В., Романчук О. Олександр Цинкаловський та праісторія Волині.- Луцьк: Видавництво обласна друкарня, 2008. - С.186.
12. Пасюк І. Торгово – грошовий обіг на Волині (XI-XIXст.). – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 211 c.
13. Соловьев С. Сочинения. Кн. III. История России с древнейших времен. Т.5-6. М.: Мисль,1989. – 782 с
14. Спасский И. Русская монетная система. Историко - нумизматический очерк.- Москва: Учпедгиз.- 1957.- С.46.
15. Собчук В. Від коріння до крони. Дослідження з історії князівських і шляхетських родів Волині XV – першої половини XVI століть. Кременець: ММ. XIV, 2014. – С.51.
16. Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В.Словарь Нумизмата.- М.,: Радио и связь, 1982.- С. 11.
17. Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся. Т.1 – Вінніпег: Т-во Волинь, 1984. – 600 с.
18. Щелоков А. Увлекательная нумизматика. Факты, легенды, открытия в мире легенд. М.: Эксмо, 2007. – 384 с.
19. Електронний ресурс: http\\uk vikipedia org. (1648 р.) wiki (с.Галичани Горохівського р-н)
20. Електронний ресурс: http\\www//caravan. tver.ru/ html/n594/artikle4php3.
Опубліковано
2019-06-26
Як цитувати
Гулько, Г. (2019). Маловідомий державний дисидент доби середньовіччя на Волині. Літопис Волині, (20), 41-46. https://doi.org/10.32782/2305-9389/2020.20.06
Розділ
Статті