Інститут Президентства в Республіці Польща та Україні: спільне, відмінне, особливе (1989-1997 рр.)

  • Юлія Ключук
Ключові слова: Республіка Польща, Україна, Президент, інститут, Конституція, демократія

Анотація

У статті проаналізовано особливості становлення й функціонування інституту Президентства в Республіці Польща та Україні з моменту проголошення незалежності до прийняття Конституцій (1989-1997 рр.). Висвітлений матеріал ілюструє діяльність інституту Президентства двох сусідніх країн через порівняльний аналіз основних нормативно-правових документів. Автор зосереджує увагу на спільних і відмінних рисах у повноваженнях Президентів, а саме: статусі Президентів, виборах очільників, правах та обов’язках, відповідальності перед народом і Законом, порядку усунення від влади. Показано безпосередній вплив політичної традиції Польщі на формування демократичних інституцій в Україні.

Посилання

1. Андрущенко Т. Зовнішні чинники президентської виборчої кампанії 2004 року / Т. Андрущенко І І Політ, менеджмент. - 2005 - № 3. - С. 71-79.
2. Білорус О. Інститут президентства в Україні та волевиявлення громадян / О. Білорус // Вибори Президента України - 2004: проблеми теорії та практики : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 9-10 черв. 2005 р. - К. : Атіка, 2005. - 640 с.
3. Богомаз К. Інститут Президентства в Україні та європейських державах: досвід і перспективи розвитку / К. Богомаз, Л. Сорокіна // Інститут Президентства України в системі державної влади України : матеріали наук. конф. Київ, 17 січ. 2014 р. - К. : Вид-во «Київ, ун-т», 2014. - С. 135-140.
4. Бурчак Ф. Президент України / Ф. Бурчак. - К.: [б. в.], 1997. - 24 с.
5. Гончаренко Н. Інститут Президента в контексті суспільних трансформацій сучасної України / Н. Гончаренко // Інститут Президентства України в системі державної влади України : матеріали наук, конф., Київ, 17 січ. 2014 р. -К. : Вид-во «Київ, ун-т», 2014. - С. 16-20.
6. Гриньків О. Президент України - гарант верховенства права: законодавче закріплення і реалії сьогодення /0. Гриньків // Інститут Президентства України в системі державної влади України : матеріали наук, конф., Київ, 17 січ. 2014 р. - К. : Вид-во «Київ, ун-т», 2014. - С. 337-341.
7. Декларація про державний суверенітет України (16.07.1990) // Закони України. - К. : [б. в.], 1996. - Т. 1. - С. 5-9.
8. Дем’янець В. Інститут Президентства в країнах Центрально-Східної Європи / В. Дем’янець // Нова політика 1999.-№ 3(23)-С. 5-7.
9. Зеленько Г. «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України / Г. Зеленько. - К.: Критика, 2003. -215 с.
10. Зелінська М. Інститут президентства в дослідженнях зарубіжних авторів / М. Зелінська // Політ, менеджмент. - 2010. -№ 5 - С.96-103.
11. Кармазіна М. Президентство: український варіант / М. Кармазіна. - К. : ін-т політ, і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2007. - 365 с.
12. Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://mspa7520.ru/konstituciya-respubliki-polsha.
13. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. Прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради Української РСР дев’ятого скликання 20 квітня 1978 року. - К. : Політвидав України, 1987. - 46 с.
14. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 2-го скликання 28 червня 1996 року // Відом. Верх. Ради України. - 1996. - № ЗО.
15. Кресіна І. Інститут імпічменту: Порівняльний політико-правовий аналіз /1. Кресіна, А. Коваленко, С. Балан. - К. : Вид-во Юрид. думка, 2004. - 176 с.
16. Малкіна Г. Інститут політичної відповідальності Президента України / Г. Малкіна // Інститут Президентства України в системі державної влади України : матеріали наук, конф., Київ, 17 січ. 2014 р. - К. : Вид-во «Київ, ун-т», 2014.-С. 69-74.
17. Новиков О. Конституційно-правові аспекти функціонування Президента Республіки Польща згідно з чинною конституцією / О. Новиков // Інститут Президентства України в системі державної влади України : матеріали наук, конф., Київ, 17 січ. 2014 р. - К. : Вид-во «Київ, ун-т», 2014. - С. 219-224.
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Ключук, Ю. (2016). Інститут Президентства в Республіці Польща та Україні: спільне, відмінне, особливе (1989-1997 рр.). Літопис Волині, (16), 116-121. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/136
Розділ
Статті