З’їзд європейських монархів у Луцьку та справа коронації Вітовта в 1429-1430 рр.

  • Богдан Шабала
Ключові слова: Вітовт, Велике князівство Литовське, Королівство Польське, коронація, з’їзд європейських монархів у Луцьку, Владислав Ягайло, Сигізмунд І, Люксембург, Вільно

Анотація

У статті проаналізовано перебіг головних подій, пов’язаних із намірами литовського Вітовта здобути королівський титул і корону та перетворити Велике князівство Литовське в окреме незалежне. Основну увагу приділено подіям з’їзду європейських монархів у Луцьку (1429 р.) та боротьбі між прихильниками й опонентам коронації після з’їзду.

Посилання

1. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11-ти т., 12-ти кн. / М. С. Грушевський. - Т. IV: XIV-XV1 віки - відносини політичні. - К. : Наук, думка, 1993. - 544 с.
2. Західноруський, або Білоруський літопис [Елекронний ресурс]. - Режим доступу : http: // Litopys org. ua / old 14_ 16. htm.
3. Ніколаєва H. Проведення європейського з’їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року / Н. Ніколаєва // Вісн. КНУ ім. Т. Шевченка. Історія. - 2012. - Вип. 109. - С. 42—45.
4. Русина О. Україна під татарами і Литвою. Сер. : Україна крізь віки : в 15-ти т. Т. 6 / О. Русина. - К. : Альтернативи, 1998. - 320 с.
5. Троневич П. Волинь у сутінках української історії XIV - XVI ст. / П. Троневич. - Луцьк : Християн, життя. 2003.- 112 с.
6. Długosz J. Dzsejow Polskich ksiąg dwanascia. - T. IV. - Krakow, 1869. - 678 s.
7. Kromer M. Kronika polska. - Sanok, 1857.- 1500 s.
8. Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, zmodzka i wszystkiej Rusi. - T. I. - Warszawa, 1846. - 392 s.
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Шабала, Б. (2016). З’їзд європейських монархів у Луцьку та справа коронації Вітовта в 1429-1430 рр. Літопис Волині, (16), 104-107. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/134
Розділ
Статті