Військово-мобілізаційні заходи воюючих сторін на Камінь-Каширщині у Першій світовій війні

  • Дмитро Хитрик
Ключові слова: Перша світова війна, мобілізація, евакуація, реквізиції, українські січові стрільці, баптисти, Камінь-Каширщина

Анотація

У статті проаналізовано вплив військово-мобілізаційних заходів воюючих сторін у Першій світовій війні на економіку й соціальні процеси на території Камінь-Каширщини. Розглянуто питання мобілізації, примусової евакуації населення з прифронтової смуги, реквізицій та конфіскацій що призвело до суттєвого занепаду економіки краю. Схарактеризовано вплив мобілізаційних зусиль українських січових стрільців на просвітництво та деякі особливості змін у конфесійній картині регіону.

Посилання

1. Бернадський Б. До питання про стан економіки Волинської губернії в роки Першої світової війни : зб. навч.- метод. матеріалів і наук. ст. іст. ф-ту ВДУ / Б. Бернадський. - Вип. 3. - Луцьк : Вежа, 1998. - С. 49-55.
2. Бернадський Б. 1914-й рік на Волині: кілька фрагментів суспільно-політичного життя Б. Бернадський // Наук. вісн. ВДУ.-№3. Сер. Історія. Вип. 1.-Луцьк : Вежа, 1996. - С. 74-80.
3. Бондаренко Г. В. Західне Полісся: історія та культура. / Г. Бондаренко, О. Гаврилюк, та ін. - Луцьк : ПрАТ «Волин, обл. друк.», 2012. - 784 с.
4. Борбич М. Перша світова війна: бої на Стоході // Минуле і сучасне Волині й Полісся: край на межі тисячоліть / М. Борбич матеріали X наук, іст.-краєзн. конф., яка відбулася у Старому Чорторийську, Маневичах, Четвертні, Нововолинську у 2000-2002 рр. : зб. наук. пр. - Луцьк : Надстир’я, 2002. - С. 63-64.
5. Брусилов А. А. Мои воспоминания. / А. Брусилов - М. : Воениздат, 1983. - 343 с.
6. Вержховский Д. В. Первая мировая война. / Д. Вержховский, Ляхов В. Ф. - М. : Наука, 1969. - 350 с.
7. Грушка Є. Січові стрільці на Волині / Є. Грушка// Волинь. - 1992. - 10 січ.
8. Дем’янюк О. Дмитро Вітовський - організатор освітньої справи на Волині (1916-1917) // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали XII Всеукр, наук, іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці наданню Ковелю Магдебурзького права. - Ковель, 23-24 жовт. 2003 р. : зб. наук. пр. : у 2-х ч. Ч. 2. - С. 77-78.
9. Дем’янюк О. Камінь-Каширщина напередодні та під час Першої світової війни // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Камінь-Каширщина в історії Волині та України : наук. зб. : Вип. 20 : Матеріали XX Волин, обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., 26 жовт. 2006 р. - Луцьк, 2006. - С. 69-70.
10. Дубровский С. М. Сельское хозяйство России в период империализма. - М. : Наука, 1975.-280 с.
11. Заброварний Б. Вклад січових стрільців у розвиток національної освіти Волині / Б. Заброварний, Б. Бернадський : зб. навч.-метод, матеріалів і наук. ст. істор. ф-ту. - Луцьк : Вежа, 1995. - Вип. 1. - С. 63-68.
12. Заброварний Б. Й. Окремі проблеми суспільно-політичної ситуації на Волині в роки Першої світової війни / Б. Заброварний, Б. Бернадський // Минуле і сучасне Волині і Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині: матеріали XII Всеукр. наук, іст.-краєзн. конф., присвяч. 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці наданню Ковелю Магдебурзького права. - Ковель, 23-24 жовт. 2003 р. : зб. наук. пр. : у 2-х ч. Ч. 2. - С. 305-306.
13. Заброварний Б. Й. Українське село в роки Першої світової війни / Б. Заброварний, О. Михайлюк - Луцьк : Надстир’я, 2002. - 148 с.
14. Литвин М. Р. Українські січові стрільці. До 500-річчя козацької слави / М. Литвин, К. Науменко - К. : Знання, 1992.-48 с.
15. Мороз М. Українські січові стрільці - організатори відродження національного освітянства на Ковельщині в роки Першої світової війни // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині : матеріали XII Всеукр. іст.-краєзн. конф., присвяч. річниці надання Ковелю Магдебурзького права : зб. наук, праць. - Ч. 1. - Луцьк : Надстир’я, 2003. - С. 95.
16. Пасюк 1. Брусиловський прорив на Волині: факти, цифри, дати, документи, матеріали, карти, телеграми, мемуари, фотографії, раритети. /1. Пасюк - Луцьк, 2006. - 96с.
17. Понєдєльнік Л. Українські січові стрільці і культурне життя Волині / Л. Понєдєльнік // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки воєнної історії Маневиччини та Полісся: наук., зб. : Вип. 19 : Матеріали XIX Волин, обл. наук.-практ. іст.-краєзн. конф., 21-22 верес., 2006 р. - Луцьк, 2006 - С. 17-19.
18. Соловйов О. Економічне становище Волині в роки Першої світової війни / О. Соловйов // Наук. вісн. ВДУ. - № 2. Сер. Історія. - Луцьк : Вежа, 1997. - С. 35-40.
19. Ніабала Я. М. Суспільно-політичне та культурне життя Західної Волині та Полісся під час Першої світової війни / Я. Шабала, Б. Заброварний // Минуле і сучасне Волині і Полісся: О. Цинкаловський і край: матеріали XXVII Міжнар. наук, іст.-краєзн. конф., присвяч. 1020-ій річниці від першої згадки про Володимир та 110-річчю від дня народження О. Цинкаловського, м. Володимир-Волинський, 22 лют. 2008р. - Луцьк, 2008. - С. 285-287.
20. Шуйчик В. Короткий нарис історії села Хотешів. / Полісся - 2006 - 17 верес.
21. Державний архів Волинської області (далі - ДАВО), ф. 206 (Статистичне бюро Волинської губернської земської управи), on. 1, спр. 39.
22. ДАВО, ф. 251(Мельницька міщанська управа, містечко Мельниця Ковельського повіту Волинської губернії), on. 1, спр. 42.
23. ДАВО, ф. 262 (Ковельське повітове казначейство, м. Ковель Ковельського повіту Волинської губернії.), оп. 2, спр. 11.
24. Krasicki A. Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914 - 1916. / A. Krasicki - Warszawa, 1988. - 443 s.
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Хитрик, Д. (2016). Військово-мобілізаційні заходи воюючих сторін на Камінь-Каширщині у Першій світовій війні. Літопис Волині, (16), 99-103. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/133
Розділ
Статті