Єпископ Острозький Єрофей (Лобачевський) - випускник і викладач Волинської духовної семінарії

  • Владислав Фульмес
Ключові слова: духовна освіта, єпископ, вікарій, Волинська духовна семінарія, Волинська єпархія

Анотація

У статті на основі історичних джерел наведено відомості про життя, діяльність, архіпастирське служіння випускника, викладача, інспектора Волинської духовної семінарії, вікарія Волинської єпархії, єпископа Острозького Єрофея (Лобачевського).

Посилання

1. Амвросий, архимандрит. Воспоминание о Преосвященном Иерофее, епископе Острожском, викарии Волынской епархии, скончавшемся 17 апреля 1871 года, на 84 году жизни // Волын. епарх. ведомости. - 1873. - №5.-1 марта. - Часть неоф. - С. 170-182.
2. Амвросий, архимандрит. Воспоминание о Преосвященном Иерофее, епископе Острожском, викарии Волынской епархии, скончавшемся 17 апреля 1871 года, на 84 году жизни // Волын. епарх. ведомости. - 1873. - № 6, 16 марта. - Часть неоф. - С. 215-232.
3. Девятисотлетие православия на Волыни. 992-1892. - Ч. 1.-Житомир, 1892.-659 с.
4. Иерофей (Лобачевский). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi72_4478
5. Иерофей, епископ. Историческая записка о Дерманском манастыре // Волын. епарх. ведомости. - 1873. - № 8, 16 апр. - Часть неоф. - С. 282-302; № 9. 1 мая. - Часть неоф. - С. 320-334.
6. Иерофей, епископ. Отчетная записка о рассмотреной рукописи архимандрита Николая «О начале и судьбе Православной церкви в нынешней Минской епархии», с соображением и заключением рассматривавшего // Волын. епарх. ведомости. - 1873. - № 10, 16 мая. - Часть неоф. - С. 354-372 ; № 11, 1 июня. - Часть неоф. - С. 393^412 ; № 12, 16 июня. - Часть неоф. - С. 433-441.
7. Ліщук С. Навчальний процес у Волинській духовній семінарії (1796-1825 рр.) // Наук, зап. Сер. 1ст. науки. Вип. 19. - Острог, 2012. - С. 69-81.
8. Мануил (Лемешевский), митр. Русские Православные иерархи 992-1892. - Т. 1. - М. : [б. и.] 2002. - 543 с.
9. Манько М. Яків Лобачевський [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://istvolyn.info/index.рЬр?орПоп= com_content&task=view&id=259&Itemid=5
10. Манько М. Церковні краєзнавці Волині кінця XIX - поч. XX ст. - дослідники, популяризатори і зберігані спадщини Острозької слов’яно-греко-латинської академії // Історія музейництва, пам’яток охоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : наук. зб. / Держ. іст.-культ. заповід. м. Острога. - Острог : [б. в.]: 2009.-Вип. 2,-С. 91-102.
11. Марчук О. «Інструкція про виховну діяльність учителів Волинської духовної семінарії» як зразок морально- етичного кодексу педагога XIX ст. // Наук. вісн. Волин, нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Розд. 1. Теорія та історія педагогіки. - 2012. - С. 17-21.
12. Моліс М., прот. 1000-ліття Православ’я на Волині. - Дубно : [б. в.] 1992. - 148 с.
13. Порядок погребения тела в Бозе почившего Преосвященного Иерофея, єпископа Острожского, в Дерманской монастырской Свято-Троицкой церкви // Волын. епарх. ведомости. - 1871. - №10. - 16 мая. - Часть неоф. - 1 С. 306-309.
14. Русский биографический словарь : в 25-ти Т. 8. - СПб. - 1897. - 757 с.
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Фульмес, В. (2016). Єпископ Острозький Єрофей (Лобачевський) - випускник і викладач Волинської духовної семінарії. Літопис Волині, (16), 52-57. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/125
Розділ
Статті