Краєзнавча діяльність Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки в контексті краєзнавчої освіти

  • Алла Понагайба

Анотація

На початку XXI ст. виявляються всі ознаки системного розвитку й оновлення бібліотечного краєзнавства в Україні. Воно стає новим якісним утворенням, усі складники якого підпорядковуються єдиній меті - повному й оперативному задоволенню краєзнавчих інформаційних потреб користувачів.

Краєзнавчу діяльність бібліотек регламентує «Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи Міністерства культури і мистецтв України», затверджене наказом Міністерства культури і мистецтв України № 314 від 11.06.1996 р. В Україні активізуються краєзнавчі дослідження, поширюється краєзнавчий рух. Інтенсивному розвитку краєзнавства загалом і бібліотечного зокрема сприяє державна підтримка збереження, вивчення та популяризація краєзнавчої спадщини.

Посилання

1. Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 22 листоп. 2011 р. - К. : Вид-во Винниченка, 2011,- 227 с.
2. Державна історична бібліотека України: історія, сучасність, майбутнє : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., приур. до 70-річчя заснування Держ. іст. б-ки України, 24-25 верес. 2009 р. - К. : Арістей, - 275 с.
3. Краєзнавча діяльність бібліотек : метод, посіб. - К.: [б. в.], 2002. - 205 с.
4. Кушнаренко Н. М. Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н. М. Кушнаренко. - К. : Знання, 2007. - 502 с.
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Понагайба, А. (2016). Краєзнавча діяльність Волинської державної обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки в контексті краєзнавчої освіти. Літопис Волині, (16), 45-48. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/123
Розділ
Статті