Леся Українка й родина Косачів у волинезнавстві

  • Геннадій Бондаренко
  • Віра Комзюк
Ключові слова: Леся Українка, Косачі, музей, лесезнавство, волинезнавство

Анотація

Ця стаття про важливість життя й діяльності Лесі Українки та родини Косачів на Волині. Схарактеризовано літературну, освітню, педагогічну діяльність родини на основі експозиції та фондів Літературно-меморіального музею Лесі Українки в Колодяжному. Наголошено на ролі спадщини родини Косачів у волинезнавстві, на нових виданнях, які поповнили скарбницю лесезнавства.

Посилання

1. Леся Українка та родина Косачів в контексті української культури : тези та матеріали - Луцьк : [б. в.] 1996. - 42 с. ; Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали 11 Всеукр. наук.-практ. конф. 24-25 лют. 2001 р., с. Колодяжне : наук. зб. - Луцьк : Надстир’я, 2001. - 140 с., ілюстр. ; Леся Українка і родина Косачів в контексті української та світової культури : матеріали III Всеукр. наук.- практ. конф. 24-25 лют. 2006 р., с. Колодяжне : наук. зб. - Вип. 3. - Луцьк : Пульс, 2006. - 226 с., ілюстр.
2. Олена Пчілка і Волинь : матеріали наук.-практ. конф. 29 -ЗО черв. 1999 р.: наук. зб. - Луцьк : [б. в.], 1999. - 111 с.; Минуле й сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка і родина Косачів в історії інтелектуальної еліти України та Волині : матеріали XXXIII Всеукр. іст.-краєзн. конф., присвяч. 160-річчю від дня народження Олени Пчілки та 60-річчю з часу створення Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки : наук. зб. - Вип. 33. - Луцьк : Пульс, 2009. - 292 с., ілюстр.
3. Минуле і сучасне Волині та Полісся. Олена Пчілка, Леся Українка і родина Косачів в історії української та світової культури : наук. зб. - Вип. 51 : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 165-річчю від дня народження Олени Пчілки та 65-річчю Колодяженського літературно-меморіального музею Лесі Українки, с. Колодяжне на Волині, 28-29 черв. 2014 р. Упоряд : А. Силюк, В. Комзюк. - Луцьк, 2014.
4. Аврахов Григорій. Леся Українка: проблеми текстології та історії друку (До дванадцятитомного видання творів, 1975-1979): монографія / Г. Аврахов - Луцьк : Твердиня, 2007. - 228 с.
5. Леся Українка та родина Косачів в екслібрісі. Каталог виставки творчих робіт переможців та учасників Міжнародного конкурсу книжкових знаків, приуроченого 90-річчю пам’яті Лесі Українки та 55-річчю Колодяженського літературно меморіального музею Лесі Українки / уклад. П. Нестеренко, А. Силюк. - Колодяжне : [б. в.], 2003. - 80 с.
6. Ті вічні пісні, ...ті єдині спадки... (Леся Українка). - Луцьк : Вол. обл. друк., 2006 : у 3-х част. (До 135-річчя від дня народження Лесі Українки).
7. Український народний орнамент. Вишивки тканини, писанки. Зібрала Ольга Петрівна Косач-Драгоманова (Олена Пчілка). - Вип. VIII. Репринт. відтворення першого видання 1876 р. / упоряд.: В. Комзюк, Н. Пушкар ; вступ, ст. Н. Сташенко. - Ковель : ТВО «Ковел. міська друк.», 2010.-31 листоп.
8. Українка Леся. Мрії зламане крило : зб. творів, док. і спогадів / Леся Українка. - К. : Веселка 1993. - 222 с.: ілюстр. (уміщено листи й твори написані на Волині) ; Прижиттєві документи і матеріали Лесі Українки та родини Косачів : каталог-довідник. - Луцьк : [б. в.], 1996. - 48 с., ілюстр. ; Родина Косачів і волиняни: Спогади, перекази. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2002. - 64 с. ; Леся Українка. Волинські сюжети: Історико- краєзнавчі нариси / упоряд. Н. Ю. Пушкар, В. М. Комзюк. - Луцьк : Волин. старожитності, 2012. - 252 с.
9. Рисак О. Леся Українка і Агатангел Кримський / О. Рисак // Філол. студії. - Вип. 2. - Луцьк, 1997. - С. 21-27.
10. Скоклюк С. Нечімле : повість / С. Скоклюк. - Луцьк : Надстир’я, 1996. - 144 с. ; Скоклюк С. Олена Пчілка : Роман-есе / С. Скоклюк. - Луцьк : Надстир’я, 1999. - 252 с.
11. Леся Українка і сучасність (до 130-річчя від дня народження Лесі Українки): зб. наук. пр. -Т, 1-5. - Луцьк : Волин. обл. друк., 2003-2007.
12. Сташенко Н. «...Та в нас пісні її лишились, В яких живе душа жива...» / Н. Сташенко. - Ковель : ТВО «Ковел. міська друк.», 2011. - 40 с.
13. Українка Леся. Лісова пісня. Драма-феєрія в 3-х діях. З портретом автора і додатками / Леся Українка - К. : Друк. В. П. Бондаренка та П. Ф. Гніздовського, 1914. - 88 с. (факсимільне видання Луцьк ; Ковель : Надстир’я, 2015.- 88 с.).
14. «Лісова пісня» Лесі Українки в рецензіях / упоряд. Н. Пушкар, 1. Несторук, В. Комзюк. - Луцьк-Ковель : Надстир’я, 2015. - 120 с.
15. Пчілка Олена. Козачка Олена. Поема. Присвячується М. М. Лисенку / передм., підгот. до друку В. Комзюк, Л. Мержвинська, Н. Пушкар / О. Пчілка. - Луцьк : Надстир’я, 2014. - 58 с. ; іл.
16. Леся Українка. Волинські сюжети. Історико-краєзнавчі нариси / упоряд. Н. Пушкар, В. Комзюк. - Луцьк : Волин. старожитності, 2013. - 252 с. ; ілюстр.
17. Олена Пчілка - дітям / упоряд. В. Комзюк і Н. Пушкар. - Львів : Апріорі, 2015. - 76 с. ; іл.
18. Семенюк А. Косачі. Статті, нариси, поезія / А. Семенюк. - Луцьк : Надстир’я, 2014. - 184 с.; іл.
19. Пчілка Олена. На спогад Шубертової серенади / О. Пчілка ; авт. тексту І. Щукіна, упоряд. А. Силюк - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 16 с.
Опубліковано
2016-01-12
Як цитувати
Бондаренко, Г., & Комзюк, В. (2016). Леся Українка й родина Косачів у волинезнавстві. Літопис Волині, (16), 4-6. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/111
Розділ
Статті