Тадеуш Станєвський – талановитий польський педагог, автор спогадів про Луцьку чоловічу гімназію

  • Михайло Костюк
Ключові слова: Тадеуш Станєвський, Волинь, Луцьк, Польща, гімназія, педагог, освіта, спогади

Анотація

Аналізуються основні етапи біографії, педагогічного і творчого шляху уродженця Волині, талановитого польського педагога та організатора освіти у міжвоєнній і повоєнній Польщі Тадеуша Станєвського. Подана загальна характеристика його спогадів про навчання у Луцькій чоловічій гімназії впродовж 1898–1902 рр.

Посилання

1. Державний архів Волинської області. Ф.6. Оп.2. Спр.10. Арк.1–20.
2. Там само. Арк. 15 зв.–16; Спр.16. Арк.17 зв.–17; Спр.23. Арк.16 зв.–17; Спр.30. Арк.13 зв.–14.
3. Iskierska Zofia. Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Dziśnie im. Ks. Grzegorza Piramowicza. – Bydgoszcz, 2003.
4. Staniewski Tadeusz. W wolnych chwilach pytać o jedno // Antologia polskiego reportażu XX wieku. Tom 1. 1901–1965. – Wołowiec, 2014. – S.196–197. Його ж. Dni strajku szkolnego we Wrześni Antologia polskiego reportażu XX wieku. Tom 1. 1901–1965. – Wołowiec, 2014. – S.198–213.
5. Станєвський Тадеуш. У кігтях двоголового орла. Спогади про шкільні роки в Луцьку на Волині (1898– 1902 рр.) / Упорядник і автор вступної статті М.П. Костюк. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017.
Опубліковано
2017-11-29
Як цитувати
Костюк, М. (2017). Тадеуш Станєвський – талановитий польський педагог, автор спогадів про Луцьку чоловічу гімназію. Літопис Волині, (18), 64-67. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/107
Розділ
Статті