Олена Левчанівська: матеріали до бібліографії

  • Оксана Каліщук
Ключові слова: Олена Левчанівська, бібліографія, джерела, Волинь

Анотація

У публікації з персональної бібліографії зафіксовані книги, статті з періодичних видань, присвячені знаній українській громадській діячці на Волині Олені Левчанівській. Чичсленні публікації поділені на розділи, що мають додаткову інформативну цінність. Покажчик розрахований на читачів, які цікавляться громадсько-політичним життя у Другій Речіпосполитій.

Посилання

1. Державний архів Волинської області. – Ф. Р-3190. Знатні люди Волинського краю: Левчанівська Ірина Олександрівна (17.11.1913), фото краєзнавець, лауреат фестивалю слайд- фільмів. – Оп.12. – Спр. 17. Документи (запрошення, статті) про вшанування пам’яті Олени Левчанівської – сенаторки в польському парламенті від Волині, матері Ірини Олександрівни, лютий 1991 р., лютий 1996 р.; свідоцтво Олени Гродзінської про закінчення Санки- Петербурзької жіночої гімназії; стаття Олени Левчанівської «З минулого» (про життя українців Волині) в журналі «Нова хата», серпень 1936 року.
2. Державний архів Волинської області. – Ф. Р-3190. Знатні люди Волинського краю: Левчанівська Ірина Олександрівна (17.11.1913), фото краєзнавець, лауреат фестивалю слайд- фільмів. – Оп.12. – Спр. 18. Рукопис спогаду І. О. Левчанівської «Сенаторка Олена Левчанівська», 1993 р.; газета «Народна трибуна» 24.02.95 р. про смерть О. Левчанівської 24.04.1940 р.; лист комітету Національної безпеки Республіки Казахстан. – 21 арк., 1 газ., 1 лист.
3. Державний архів Волинської області. – Ф. Р-3190. Знатні люди Волинського краю: Левчанівська Ірина Олександрівна (17.11.1913), фото краєзнавець, лауреат фестивалю слайд- фільмів. – Оп.12. – Спр. 20. Стаття в журналі «Нова хата», 1926 р. про сенаторку Олену Левчанівську, спогади Ірини Левчанівської про родину мами Гродзінських, с. Линів, батька, його потяг до філателістки, поштову службу у с.Линів, написані 1989, 1990, 1991, б/д, 1994 рр. – 47 арк.
4. Державний архів Волинської області. – Ф. Р-3190. Знатні люди Волинського краю: Левчанівська Ірина Олександрівна (17.11.1913), фото краєзнавець, лауреат фестивалю слайд- фільмів. – Оп.12. – Спр. 28. Замітки про Сенат Речі Посполитої за 1920-1939 роки. – 35 арк.
5. Промови українських послів і сенаторів у польському сеймі і сенаті. – Львів; Луцьк; Холм; Берестє, 1925.
6. Сенатор Левчанівська й міжнародні зв’язки // Нова хата. – 1926. – № 1.
7. Левчанівська І. «Згадалось мені…» (спогади дитинства). – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001. – 94 с.
8. Левчанівська І. «Жити – це проявляти себе у дії…» // Народна трибуна. – 1991. – 11 грудня.
9. Левчанівська І. Линів і Гродзинські // Народна трибуна. – 1991. – 10 липня.
10. Левчанівська І. О. Левчанівська про першу світову війну: «Щоденник. Статті» // Документально-художня проза про першу світову війну: Матеріали і тези доповідей та повідомлень міжнар. наук.-теорет. конф., 23-26 жовтня 1994 р. – Луцьк, 1994. – С.130-134.
11. Левчанівська І. Пам’яті моєї мами Олени Левчанівської: У 110 річницю з дня народження // Літопис Волині. – Вінніпеґ, 1992. – Ч.17-18. – С.145-150.
12. Левчанівська І. Пам’яті моєї мами Олени Левчанівської (уривок) // Роде наш красний…»: Волинь у долях краян і людських документах. Т.1 / Автор-упорядник Л.К.Оляндер. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 169-187.
13. Левчанівська І. Сенаторка (мемуари). – Львів – Дубно - Луцьк: «Джерело» - «Надстир’я», 2004. – 258 с.
14. Левчанівська І. Сором нам на весь світ // Народна трибуна. – 1990. – 29 листопада.
15. Левчанівська І. Спогади про маму // Волинь. – 1991. – №1. – С.136-141.
16. Левчанівська І. Спогади про маму: Додаткові матеріали. Додаток №12 // Нескорена Берегиня: жертви московсько-комуністичного терору ХХ століття. – Львів, 2002. – С.253- 259.
17. Берекета Б. Сенаторка з Волині // Берекета Б. Вічні розмови: Нариси, репортажі, інтерв’ю. – Луцьк, 1998. – С.82-86.
18. Бублейник Л. Мовні риси часу у О. Левчанівської // «Роде наш красний…»: Волинь у долях краян і людських документах. Т.1 / Автор-упорядник Л. К. Оляндер. – Луцьк : Вежа, 1996. – С.192-195.
19. Буковська М. Волинська сенаторка Олена Левчанівська // Розвиток школи і освіти на Волині: Матеріали науково-практичної конференції (24 березня 2016 р.) / Упоряд.: О. О. Юринець, Б. С. Шахраюк. – Володимир-Волинський : ВВПК, 2016. – С. 147-150.
20. Дзей М. Український посольський клуб (1922-1927 рр.) // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Любомль в історії України та Волині. – Луцьк, 2007. – Вип.25. – С.116-120.
21. Левчанівська І. О. Колекція О. М. Левчанівської [філателістична] // Минуле і сучасне Волині: Проблеми джерелознавства. – Луцьк, 1994. – С. 55-59.
22. Левчанівська Олена Карпівна. Біографічна довідка (1881-1940) // «Роде наш красний…»: Волинь у долях краян і людських документах. Т.1 / Автор-упорядник Л.К.Оляндер. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 161.
23. Лис С. Доля сенаторки Олени Левчанівської // Реабілітовані історією: Збірник наукових статей і матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. «Реабілітовані історією». – Луцьк, 2003. – С. 78-94.
24. Лис С. Олена Левчанівська: таємниця № 43/3-37 // Реабілітовані історією : у 27 т. Волинська область / авт. тексту М. М. Кучерепа, В. В. Вісин, О. Ю. Ленартович, В. В. Оніщук, О. І. Півень, О. П. Сущук. – Луцьк : Волин. обл. друк., 2010. – Кн. 1. – С. 604- 614.
25. Луговий О. Олена Левчанівська // Луговий О. Визначне жіноцтво України: історичні життєписи. – К., 1994. – С. 290.
26. Оляндер Л. Літературна спадщина О .К. Левчанівської //«Роде наш красний…»: Волинь у долях краян і людських документах. Т.1 / Автор-упорядник Л.К.Оляндер. – Луцьк: Вежа, 1996. – С. 165-168.
27. Онуфрійчук М. Пані сенаторка // Нескорена Берегиня: жертви московсько- комуністичного терору ХХ століття. – Львів, 2002. – С. 47-48.
28. Пріма Р., Герасимчук А. Елітарні польсько-українські родини Волині (друга половині ХІХ – поч. ХХ ст.): О. Левчанівська, М. Левицький // Яровиця: науково-методичний та культурно-просвітницький часопис. – 2014. – № 1-2 (3-4). – С. 155-159.
29. Разиграєв О. Родина Левчанівських в контексті історії української національної інтелігенції Волинського воєводства (1919-1939 рр.) // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2004. – Вип. 8. – С. 281-286.
30. Рубан М. Дух і слово – криця // Українська культура. – 1993. – №3-4. – С.28-29.
31. Багнюк М. Воістину незабутня… // Луцький замок. – 1996. – 23 лютого. – С.9.
32. Барабашко О. Жила сенаторка в Линеві // Селянське життя. – 1996. – 22 лютого.
33. Белоцька І. Мама називала мене Іріс – богинею веселки // Луцький замок. – 2006. – 16 лютого. – С.13.
34. Берекета Б. Сенаторка з Волині // Голос України. – 1992. – 25 лютого.
35. Віренко Н. Прохання про реабілітацію // Народна трибуна. – 1994. – 12 лютого.
36. Грабаровська Н. Портрет жінки в інтер’єрі доби // Волинь. – 1995. – 7 березня.
37. Грибук Н. Тернистими и щасливими дорогами // Слава праці. – 2011. – 8 лютого.
38. Гуменюк Н. … І світло часу на старих світлинах // Віче. – 2003. – 20 листопада. – С.12.
39. Гуменюк Н. А що ж про пам’ять нагадає // Віче. – 2003. – 13 березня.
40. Гуменюк Н. Душа своїх убивць переживе // Народна трибуна.– 1991. – 16 лютого.
41. Гуменюк Н. Олена Левчанівська: Таємниця № 43/3-37 // Народна трибуна. – 1995. – 24 лютого.
42. Гуменюк Н. Пані сенаторка // Віче. – 2001. – 8 лютого.
43. Засадко Л. Пані сенаторка: [Вірш] // Луцький замок. – 1996. – 23 лютого.
44. Знатні люди землі Локачинської: Олена Карпівна Левчанівська // Селянське життя. – 2001. – 23 серпня.
45. Калитюк В. Велика українка // Селянське життя. – 1999. – 30 квітня.
46. Калитюк В. Уроки Левчанівської // Народна трибуна. – 2000. – 9 березня. – С.5.
47. Косаковська Л. Навіть у в’язниці пані сенаторка вчила жінок іноземних мов / Л. Косаковська // Волинь-нова. – 2016. – 4 лютого. – С. 8.
48. Косаковська Л. Україна не за походженням, а по духу // Луцький замок. – 2016. – 25 лютого. – С. 12.
49. Кузьмін В. Сенаторка Левчанівська // Віче. – 1996. – 9 лютого. – С.7.
50. Лівіцька О. Пані з Линева // Волинська газета. – 2016. – 25 лютого. – С. 16.
51. Мельник Л., Никитюк О. Пам’яті видатної землячки // Селянське життя. – 2011. – 25 червня. – С. 4.
52. Мозолевська Р. Цінна знахідка // Наше здоров’я. – 1997. – 7 квітня . [про документ, виданий О. Левчанівській, як уповноваженому Українського Товариства Червоного Хреста у Варшаві]
53. Никитюк О., Мельник Л. Пані сенаторка // Селянське життя. – 2006. – 25 лютого.
54. Олена Левчанівська: під знаком 120-ліття // Луцький замок. – 2001. – 8 лютого.
55. Пані сенаторка воістину незабутня // Селянське життя. – 2011. – 19 лютого.
56. Раєвич Т. Замість квітів на могилу Олени Левчанівської: [24 квітня 1940 р. була розстріляна видатна громадська діячка] // Волинь-нова. – 2012. – 10 травня. – С. 8.
57. Романюк Н. Її номер – 43/3-37. За кого відстраждала польська сенаторка? // Україна молода. – 2001. – 3 лютого.
58. Романюк Н. Предок Левчанівських був скарбником у Хмельницького, а сенаторка Левчанівська – захисником українства в польському Сенаті // Досвітня зоря. – 2001. – 23 серпня.
59. Свідчаний М. І так собі наврочила // Колгоспна правда. – 1991. – 29 серпня.
60. Середюк О. Нова експозиція про сенаторку Левчанівську // Слава праці. – 2010. – 23 лютого.
61. Царук Я. Захисники поневолених // Слово правди. – 1996. – 6 липня.
62. Цимбалюк О. Сенаторка Речі Посполитої // Волинський монітор. – 2011. – 10 лютого. – С. 5.
63. Шершень О. На пам'ять про Олену Левчанівську // Волинський монітор. – 2016. - 25.
64. Школа імені сенаторки Левчанівської // Голос України.- 1995. – 11 серпня.
65. Школі присвоєно ім’я Олени Левчанівської // Волинь. – 1995. – 1 квітня.
66. Штинько В. Пані сенаторка знову в Линеві // Волинь. – 1996. – 17 лютого. [Репортаж з відкриття музею історії. О. Левчанівська]
67. Корецька О. 9 лютого 125 років від дня народження О. К. Левчанівської (1881-1940?) – української політичної та громадської діячки // Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2006 рік. – Луцьк, 2005.– С. 43-45.
68. Левчанівська Олена // Українська Загальна Енциклопедія: Книга Знання. В 3-х т. – Т. 2: З–Р / Під гол. ред. І. Раковського. – Львів; Станіславів; Коломия : Рідна школа, 1935. – С. 453.
69. Левчанівська Олена // Енциклопедія Українознавства. Т.4. – Львів, 1994. – С.1270.
70. Левчанівська Олена Карпівна (1881-1940) // Волинь: Новітня історія України. / Ін-т біографічних досліджень : Українське наукове товариство геральдики і вексилології. – Київ, 2006. – С. 29.
71. Левчанівська Олена Карпівна (1881-1940) // Жінка і політика в українському історичному просторі : інформаційний список літератури / упоряд. Т. В. Гуменюк, Л. Г. Іванкова; Бібліотека ім. Ю. Смолича ЦБС Дарницького району. – Київ, 2015. – С. 21-22
72. Раєвич Т. Сенаторка Олена Левчанівська з Волині // Українки в історії. – К., 2004. – С.136-138.
Опубліковано
2017-11-29
Як цитувати
Каліщук, О. (2017). Олена Левчанівська: матеріали до бібліографії. Літопис Волині, (18), 60-64. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/106
Розділ
Статті