Фольклорно-етнографічна спадщина Олександра Цинкаловського: джерелознавчий аспект

  • Вікторія Дяченко
Ключові слова: Олександр Цинкаловський, Волинь, етнографія, наукова спадщина

Анотація

У статті присвяченій постаті знаного історика, археолога, етнографа Олександра Цинкаловського, на підставі неопублікованого наукового доробку вченого (за матеріалами Львівської наукової бібліотеки ім. Василя Стефаника НАН України ) проаналізовано вклад вченого у напрямку, збереження та популяризації матеріалів традиційної усної народної творчості волинян. Визначено ключові наукові принципи підходу щодо збиральницької діяльності О. Цинкаловського. Увагу зосереджено на аналізі та публікації джерельної бази з означеної проблематики.

Посилання

1. Бундак О. Олександр Цинкаловський: історико–археологічні студії / О. Бундак // Українська історична наука на шляху творчого поступу / III Міжнар. наук. конгрес укр. істориків 17– 19 травня 2006 р. – Луцьк: РВВ ―Вежа‖, 2008. – С. 364–368.
2. Гика В. М. Волинські дороги Олександра Цинкаловського / В. М. Гика // ―Роде наш красний…‖: Волинь у долях краян і людських документах. Т. 3. – Луцьк: Вежа, 1999. – С. 646–648.
3. Ковальський М. Роль Олександра Цинкаловського в українській історіографії і волиніані / М. Ковальський // Минуле і сучасне Волині: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали ІХ наук. іст.– краєзн. міжн. конф., 20–23 січня 1998 р. – Луцьк: Надстир’я, 1998. – С. 46–47.
4. Піоцький А., Войтюк Н. Інтелігенція Волині: погляд крізь призму часу / А. Пісоцький, Н. Войтюк // . – Луцьк: ВАТ ―Волинська обласна друкарня‖, 2009. – 176 с.
5. Сус І. Олександр Миколайович Цинкаловський – історик–археолог та етнограф Волині / І. Сус // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Ковель і ковельчани в історії України та Волині. Матеріали ХІІ Всеукр. наук. іст.–краєзн. конф. Зб. наук. праць. – Луцьк: Надстир’я, 2003. – Ч. 2. – С. 64–65.
6. Цибульська О. Олександр Миколайович Цинкаловський / О. Цибульська // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський і край. Матеріали XXVI між нар. наук. іст.–краєзн. конф., присвіч. 1020–ій річниці від першої писем. згадки про Володимир та 110–річчю від дня народж. О. Цинкаловського, 22 лютого 2008 р. – Луцьк: Надстир’я, 2008. – С. 32–36.
Опубліковано
2017-11-29
Як цитувати
Дяченко, В. (2017). Фольклорно-етнографічна спадщина Олександра Цинкаловського: джерелознавчий аспект. Літопис Волині, (18), 51-60. вилучено із http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/105
Розділ
Статті