Трубчанінов, С. «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІЙ ВІЗІЇ ВІНЦЕНТІЯ ПОЛЯ». Літопис Волині, вип. 23, Квітень 2021, с. 52-57, doi:10.32782/2305-9389/2020.23.09.