[1]
С. Трубчанінов, «УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІЙ ВІЗІЇ ВІНЦЕНТІЯ ПОЛЯ», litopys, вип. 23, с. 52-57, Квіт 2021.