Бутенко, Вікторія. «ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПАРКОВОЇ КУЛЬТУРИ ВІННИЧЧИНИ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ)». Літопис Волині, no. 23 (Квітень 20, 2021): 42-46. дата звернення Лютий 25, 2024. http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/191.