Дмитренко, А. «Продукти збиральництва у народній медицині Житомирського Полісся (за польовими матеріалами)». Літопис Волині, вип. 17, Вересень 2017, с. 22-28, http://litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/61.