Прямухіна, Н. «РОЛЬ ПОЛІТИЧНИХ МЕХАНІЗМІВ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ». Літопис Волині, вип. 25, Грудень 2021, с. 118-25, doi:10.32782/2305-9389/2021.25.20.