Притулюк, В. «ЗБЕРЕЖЕННЯ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КРІЗЬ ДОСВІД РЕСТИТУЦІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИХ ВЗАЄМИН». Літопис Волині, вип. 25, Грудень 2021, с. 99-103, doi:10.32782/2305-9389/2021.25.16.