Лаврут, О. «ШКОЛА В УКРАЇНСЬКІЙ РСР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1940-Х – НАПРИКІНЦІ 1980-Х РОКІВ ОЧИМА ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ». Літопис Волині, вип. 25, Грудень 2021, с. 44-47, doi:10.32782/2305-9389/2021.25.07.