Каліщук, О. «ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ ДАВНЬОРУСЬКИХ, ПІЗНЬОСЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТА РАННЬОМОДЕРНИХ МІСТ УКРАЇНИ ЯК ІСТОРІОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМА». Літопис Волині, вип. 25, Грудень 2021, с. 39-43, doi:10.32782/2305-9389/2021.25.06.