Нерода, І. «АКЦІЯ ‘РЕВІНДИКАЦІЇ ДУШ’ НА ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1930-Х РОКІВ». Літопис Волині, вип. 25, Грудень 2021, с. 17-23, doi:10.32782/2305-9389/2021.25.03.