Дем’янюк, О. «Сучасні дослідження подій доби Української Центральної ради на території Волинської губернії». Літопис Волині, вип. 20, Червень 2019, с. 46-52, doi:10.32782/2305-9389/2020.20.07.