[1]
І. Ткачук, «Робота бібліотек-читалень Кременецької ‘Просвіти’ у міжвоєнний період ХХ ст.», litopys, вип. 19, с. 113-116, Жов 2018.