[1]
О. Добржанський, «‘Руська бесіда’ - провідне українське просвітнє товариство на Буковині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.», litopys, вип. 19, с. 25-30, Жов 2018.