[1]
А. Дмитренко, «Продукти збиральництва у народній медицині Житомирського Полісся (за польовими матеріалами)», litopys, вип. 17, с. 22-28, Вер 2017.