[1]
Є. Магда, «ДЕГУМАНІЗАЦІЯ ОПОНЕНТА ЯК ІНСТРУМЕНТ ГІБРИДНОГО ВПЛИВУ», litopys, вип. 25, с. 114-117, Груд 2021.